Markkinoinnin automaation 3 hyötyä: Pois digilätinästä kohti tuloksia

Nykyään kuluttaja odottaa, että brändi markkinoi juuri minulle, puhuttelee juuri minua. Sen lisäksi, että markkinoinnin automaatiolla voimme saada aikaan sekä kustannustehokasta, mitattavaa ja tuloksellista markkinointia, auttaa se meitä myös puhuttelemaan vaativaa digitaalista kuluttajaa oikein.

Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan ohjelmistoja tai ratkaisuja, joiden avulla markkinoinnin prosesseja, vaikkapa sähköpostimarkkinointia voidaan tehostaa.

Automaatiotyökalut auttavat markkinoijaa ratkaisemaan markkinoinnin tuloksellisuuteen liittyviä pulmia monestakin syystä.

Monikanavainen mittaaminen on ratkaisevaa

Monipuolisten, automatisoitujen kampanjoiden hyödyt jäävät kuitenkin vähäiseksi jos niiden tuloksellisuutta ei pystytä mittaamaan. Ensimmäinen suuri hyöty markkinoinnin automaatiojärjestelmästä onkin markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen niin, että pääsemme monikanavaisesti kiinni siihen mistä asiakkaat tulevat ja mitä he tekevät.

Tämä on ratkaisevaa, koska kuluttajat haluavat että yritykset palvelevat heitä sellaisissa kanavissa joissa he itse haluavat kohdata brändit. Perinteisen sähköpostikanavan lisäksi markkinoinnin automaatiojärjestelmillä voidaan tehostaa markkinointia myös verkkosivuilla, mobiilissa, sosiaalisissa verkostoissa sekä mainoksissa.

Hyvä työkalu antaa näkymän siihen, minkä kanavan viesti on tavoittanut asiakkaan ja miten asiakas on siihen reagoinut.

Kaikki data hyötykäyttöön

Toinen etu on siinä, että markkinoinnin automaatio on läheisessä toiminnassa yrityksen CRM-järjestelmän (customer relationship management) eli asiakasrekisterin kanssa. Asiakasdataa voidaan segmentoida eli tehdä kohderyhmiä asiakaskäyttäytymisen perusteella ja suunnitella kullekin segmentille omat kampanjat.

Jos yritys myy esimerkiksi kuukausimaksulla tilattavaa tuotetta tai palvelua, asiakasdatan perusteella voidaan ennustaa kuka on todennäköinen poistuja ja automatisoida prosessi, joka pyrkii vähentämään asiakaspoistumaa automaattisesti erilaisilla viesteillä ja sisällöillä. 

Oikean asiakasdatan perusteella asiakkuuksille voidaan määritellä myös elinkaari, joka kuvaa sen, miten esimerkiksi tuntemattomasta verkkokävijästä saadaan maksava asiakas ja mitä asiakkaalle markkinoidaan missäkin vaiheessa.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmien avulla voidaan yhdistää monenlaisia datalähteitä sekä järjestelmiä, vaikkapa uutiskirjerekisteriä, sosiaalisen median kanavia ja tilauskirjauksia. Markkinointi ja asiakassuhteen hoito voivat riippua varsin monesta erilaisesta järjestelmästä: asiakastietoja varten käytössä on CRM-järjestelmiä, myyntidataa varten voi olla irrallinen kassa- tai myyntijärjestelmä, verkkokauppa pyörii vielä omalla alustallaan, asiakkaille tarjotaan mobiilisovellus ja markkinointiosasto hyödyntää erilaisia mainonnanhallintajärjestelmiä omien tehtäviensä tekemiseen.

Lisäksi nykyaikainen markkinointi hyödyntää vielä näiden lisäksi dataa ja analytiikkaa erilaisten dashboard- tai erilaisten Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien avulla. Lisäksi analytiikalla on omat ohjelmistonsa.

Nämä kaikki saadaan rajapintojen kautta liitettyä markkinoinnin automaatiojärjestelmään, jolloin se ei jää irralliseksi osaksi markkinointitekemistä vaan integroituu osaksi kaikkea tekemistä.

Omnichannel ei ole vain sanahelinää
Kolmas – ja tärkein hyöty – markkinoinnin automaatiosta on siinä, että se muuttaa digilätinän konkreettiseksi tekemiseksi. Pääsemme oikeasti älykkäästi vaikuttamaan koko asiakkaan ostopolun jokaiseen vaiheeseen.

Järjestelmän käyttöönotto ei välttämättä suju yhdessä iltapäivässä, integraatiot eivät välttämättä mene heti kuin Strömsössä ja joka kanavaa ei välttämättä pystytä ottamaan työkalulla haltuun saman tein. Tuloksetkaan eivät välttämättä ole heti alkuun odotettuja.

Työkalun huolellinen käyttöönotto sekä määrätietoinen strategia erilaisten kampanjoiden tekemiseen, eri kanavien haltuunottoon sekä tehokkuuden mittaamiseen kuitenkin vie eteenpäin ja kohta omnichannel, saumaton monikanavainen asiakaspolku, on yritykselle muutakin kuin sana konsultin myyntikalvolla.


Laaja työkalu auttaa projektinhallinnassa

Me iProspectissa autamme mielellämme sinua ottamaan markkinoinnin automaatiohanketta haltuun. Ota yhteyttä esimerkiksi allekirjoittaneeseen, jos haluat kuulla lisää ratkaisuista ja työkaluista joita tarjoamme. 

Analytiikkatiimissämme on kokemusta muun muassa Marketosta, joka on yksi markkinoiden monipuolisimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä. Marketo mahdollistaa liittymisen suoraan yleisimpiin crm-järjestelmiin sekä erilaisten rajapintojen kautta lähdes mihin tahansa muuhun järjestelmään, josta halutaan dataa markkinointitoimenpiteiden tueski. 

Voimme myös määritellä asiakaspolun sekä muut markkinoinnin automaation kannalta keskeiset toimenpiteet ilman että työkalua tarvitsee heti lyödä lukkoon, ja auttamaan teitä juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokoisissa projekteissa. 

Ystävällisin terveisin, 

Juuso Haapanen
Data Analyst | Insight & Analytics