Konversio-optimointi tulevaisuudessa – haastattelussa Googlen asiantuntija

Älypuhelinten käyttö on vahvassa nousussa ja moni yritys panostaa tämän trendin hyödyntämiseen. Hyvään käyttökokemukseen tulee kiinnittää huomiota varsinkin mobiilissa, jossa sen merkitys korostuu erityisesti. Markkinan kiristyessä, voivat kuluttajat kärsiä ongelmasta liiallisten vaihtoehtojen määrästä, esimerkiksi verkkokaupoissa, jossa tuotteita on hyvin paljon. Samalla älypuhelimen fyysinen koko tai kosketusnäyttö asettavat omat rajoitteensa.

Kuluttajan ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa miettimällä asioita enemmän loppukäyttäjän näkökulmasta. Datan avulla voidaan vaikkapa tunnistaa verkkokaupan kävijöiden ongelmia ostoprosessin eri vaiheissa. Näiden avulla, voidaan poistaa esteitä ja optimoida ostopolkua, ja lukuisat tutkimukset osoittavat, että eksperimentointi data-ohjautuvasti ruokkii innovaatiota. Tämä auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä markkinan jatkuvassa muutoksessa.

Olemme yhdessä kumppanimme Googlen kanssa miettineet, mitkä ovat konversio-optimoinnin viimeisimmät trendit ja miten organisaatiot voivat taata hyvän asiakaskokemuksen myös tulevaisuudessa.

Haastattelimme Googlen konversioasiantuntijaa Maja Lidéniä, joka kertoo ajatuksiaan teeman liittyen.

Mitkä ovat konversio-optimoinnin trendit?

Konversio-optimointi on ollut digitaalisesti suuntautuneiden yritysten ytimessä jo jonkin aikaa, mutta tänään myös perinteisempien toimialojen yritykset ovat ottaneet kehitysaskeleita tällä alueella ja ovat luoneet edistyksellisiä testausstrategioita. Näiden yritysten lähestymistapa on yleensä erilainen, sillä heidän tavoitteenaan on useammin yhdistää online- ja offline-kanavat pystyäkseen luomaan kokonaisvaltaisemman käsityksen loppukäyttäjistä.

Uusien tarpeiden ansiosta on kehitetty uudenlaisia työkaluja, jotka ovat vienyt konversiooptimointia eteenpäin. Tämän ansiosta myös pienemmät yritykset ovat innostuneet konversiooptimoinnista. Työkaluista on tehty helppokäyttöisiä, joka taas mahdollistaa testaamisen aloittamisen yhä useammalle yritykselle.

Miksi konversio-optimointi mobiilissa on tärkeää?

Mobiililaitteet ovat muuttuneet merkittäväksi osaksi elämäämme, ja haemme jatkuvasti tietoa puhelimella kaupassa, kotona, työssä ja muualla… Jättämällä käyttäjäkokemuksen testaamisen hyödyntämättä mobiilissa johtaa siihen, että emme täysin voi ymmärtää monimutkaisia käyttäjäpolkuja. Holistisen, dataohjautuvan lähestymistavan ja strategisen testauksen avulla, saadaan parempi näkyvyys konversioiden eroihin kaikissa kohtauspisteissä - myös eri laitteilla.

Parhaat käytännöt mobiilioptimoinnissa
  • Tee kotiläksysi: Mitkä ovat käyttäjien laitteet, ruutukoot ja järjestelmät? Testaa näiden perusteella. Testaamalla liian pienellä, huonosti edustavalla kävijäotannalla et saa käytäntöä ohjaavia löydöksiä, vaikka testi muuten olisi hyvin suunniteltu.
  • Vältä perinteistä etusivutestausta: Mieti mieluummin kokonaisia polkuja, sillä ne ovat hyvin erilaisia eri laitteilla. Mobiilissa korostuu selainten sessioiden lopetukset ja muiden sovellusten samanaikainen käyttö ennen konversiota. Kokonaisten polkujen testaaminen ottaa tämän käyttäytymisen huomioon ja auttaa löytämään oikeasti ratkaisevat, konversioita ohjaavat tekijät.
  • Testaa yksi asia kerrallaan: Multivariate-testien analysoiminen muuttuu nopeasti hyvin monimutkaiseksi varsinkin mobiilissa mm. laitteiden eroista johtuen. Monelle yritykselle ns. step-by-step-testausmalli on järkevä ja tehokas tapa konversioiden parantamisen tueksi.
Miten edistän mobiilioptimointia yrityksessäni?

Arvioi testiesi vaikutus ja jaa tuloksia! Todista vaikutus mittaamalla ostoskonversioita tai muita yrityksesi avainmittareita. Kun johto, design- ja markkinointiosasto näkevät työsi vaikuttaneen heidän toimintaansa, johtaa tämä monesti vahvaan tukeen konversio-optimointiin myös eri laitteilla.

Mikä on konversio-optimoinnin tulevaisuus?

Konversio-optimoinnin saralla tapahtuu paljon tällä hetkellä uuden teknologian, muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen ja parannetun yksityissuojan lainsäädännön johdosta. Pysyäkseen muutoksessa mukana täytyy konversio-optimoijien sopeutua jatkuvasti.

Yksi vahvoista trendeistä on personoitu automaatio, jossa hyödynnetään koneoppimista jokaisen yksittäisen käyttäjäpolun optimoimiseen. Konversio-optimoinnin automaatiolla voivat yritykset tulevaisuudessa tarjota jokaiselle asiakkaalle tarkalleen oikealla hetkellä sitä, mitä he tarvitsevat mutta pienemmillä panostuksilla. Tämä tulee olemaan erityisen hyödyllistä niin yrityksille kuin loppukäyttäjille tulevaisuudessa.

Yhteenveto

Vaikka useat yritykset ovat ymmärtäneet mobiilin murroksen merkityksen, on kaikilla kehittämisen varaa. Uuden teknologian kehityksen myötä tulemme tarvitsemaan enemmän teknisiä kyvykkyyksiä tukemaan asiakaskäyttäytymisen monimuotoisuuden ymmärtämistä eri laitteilla. Näyttäisi myös siltä, että yrityksillä ei vielä ole täyttä ymmärrystä siitä, miten konversio-optimointi vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin, sillä useat yritykset suhtautuvat varovaisesti konversio-optimointiin.

Positiivista on kuitenkin se, että työkalut kehittyvät ripeään tahtiin. Tulevaisuudessa loppukäyttäjät voivatkin saada entistäkin parempaa palvelua, kun eksperimentointi ja testaaminen lisääntyy. Lisäksi kun asiakas laitetaan yhä useammin tuotekehityksen keskiöön, parannetaan niin käyttäjäkokemusta ja kuin kehitystyön laatua.

Jos haluat tietää enemmän konversio-optimoinnista tai Googlen ja iProspectin välisestä yhteistyöstä, ota reippaasti yhteyttä!


Terveisin,
Thomas Djupsjö
Head of CRO
iProspect - Driving Business Performance


HUOM! Haastattelu Majan kanssa on käännetty suomeksi.