Kolme teesiä käytettävyyden parantamiseksi verkkopalveluissa

Kolme teesiä käytettävyyden parantamiseksi verkkopalveluissa

Kevään aikana monet tapahtumat on peruttu tai siirretty ja suuri osa ovat järjestetty etäyhteyden avulla verkossa. Myös yhteistyökumppanimme Hotjar järjesti alkukesästä eCommerce UX Lightning Talks-verkkotapahtuman, jossa eri alojen asiantuntijat saivat esittää näkemyksiään verkkokaupankäynnistä.

 

Webinaarissa tarjottiin kuuntelijoille lyhyitä käytännönläheisiä puheenvuoroja, joissa puhujat kiteyttivät asiaa ja ajatuksia sessioihin, joiden enimmäispituus oli viisi minuuttia. 

 

Tässä blogikirjoituksessa avaan kolmea kiinnostavaa esitystä, joissa jaettiin vinkkejä verkkokaupan ja käytettävyyden optimointiin.

 

Sessioiden nauhoitus käyttöön käytettävyyden analysoinnissa

 

Pedro Björn, joka työskentelee Sportamorella tuotesuunnittelijana, esitteli sessionauhoitusten hyötyä käytettävyyden analysoinnissa. Björnin mukaan päästään nauhoituksilla kiinni mm. sivuston rakenteellisiin ongelmiin ja löydetään näihin ratkaisuja. Lisäksi nauhoitukset selittävät miksi asioita tapahtuu ja millaista asiakaskäyttäytyminen oikeasti on. Tallenteet täydentävät muita datalähteitä ja auttavat virheiden korjauksessa, mutta visualisoivat ja antavat myös nopeasti uusia oivaltavia löydöksiä.

 

Björn kuitenkin muistutti, että vaikka sessionauhoitukset ovat varsin hyödyllisiä, kannattaa myös panostaa keskusteluun ja kunnolliseen käyttäjätutkimukseen asiakkaiden kanssa.

 

Olemme myös iProspectissä huomanneet nauhoitusten hyödyllisyyden, kun haluaa syventyä käytettävyyshaasteisiin eri laitteilla ja selaimilla. Hotjar-työkalun avulla voidaan esimerkiksi tarkasti suodattaa nauhoituksia käyttäjän selaimen, käyttöjärjestelmän ja laitteen perusteella. Lisäksi löytyy työkalussa toimintoja, joilla päästään kiinni asiakkaiden käyttäytymiseen kuten ns. rage clicks tai kun he tekevät poluillaan täyskäännöksen (ns. u-turn). Hyödyntämällä näitä kaikkia voidaan lisätä omaa ymmärrystä ja parantaa asiakkaiden kokemusta verkkosivuilla hyvinkin tehokkaasti.

 

Sisältörakenteen optimointi – informaatioarkkitehtuuri (IA)

 

Toisessa puheenvuorossa Casandra Campbell (Testing & Experimentation Lead, Shopify), kertoi informaatioarkkitehtuurista (IA) ja sen vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen. Informaatioarkkitehtuuri, joka tarkoittaa tapaa jäsennellä tietoa verkkosivuilla, on ratkaisevaa, sillä sisältöä on ja kulutetaan verkkokaupan jokaisella sivulla.

 

Campbellin mukaan IA:n optimointiin kannattaa panostaa, sillä jos asiakkaat eivät löydä tarvittavaa tietoa niin he saattavat lähteä muualle. Tärkeintä on selvittää, mitä kuluttajat hakevat, esimerkiksi hakusanatutkimuksen avulla, ja luoda tämän perusteella hypoteesit sisällön optimoimiseksi. Myös kyselyt ja erilaiset haastattelut saattavat antaa arvokasta dataa.

 

Hyvänä strategiana asiakasdatan ja sisällön jalkauttamisessa on eksperimentointi ja isot muutoskokeilut alussa. Näin päästään mittaamaan työn vaikutusta ja validoimaan tuloksia nopeammin, toteaa Campbell.

 

Olemme myös havainneet, juuri kuten Campbell mainitsee, että lyhyiden kyselyiden käyttö on hyvä tapa nopeasti saada mitattua asiakkaiden mielipiteitä ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja aikeet osana sivustokehitystä.

 

Saavutettavuuden varmistaminen avainasemassa

 

Hyvin ajankohtaisessa puheenvuorossa Erin Weigel, joka toimii suunnittelijana Booking.com:lla, kertoo verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Hän muistuttaa, että palvelun tulee olla toimiva ja tasapuolisesti hyödynnettävissä kaikille asiakkaille, myös niille, joilla on neurologisia tai kognitiivisia haasteita tai näkö- tai kuulovammoja.

 

Weigel esittelee malleja, joilla varmistetaan WCAG-standardin täyttyminen. Voidaan esimerkiksi mitata värien kontrastisuhdetta (4:5:1), joka takaa värien tehokkaan käytön verkkopalvelun muotoilussa. Tällä menetelmällä käydä läpi sivuston osioita ja elementtejä yksitellen ja katsotaan niitä osana laajempaa kokonaisuutta. Weigelin mukaan on saatavilla useita työkaluja, joilla voidaan tutkia ja korjata saavutettavuusheikkouksia.

 

Vaikka EU-tason saavutettavuusdirektiivi on astunut voimaan porrastetusti jo vuodesta 2018, on tämän huomioiminen verkkopalveluissa vielä lastenkengissä. Visuaaliset suunnittelijat ovat hyvin ottaneet huomioon luettavuutta ja värien (kontrastien) käyttöä, mutta kun mobiililaitteiden käyttö ja avustavat teknologiat (kuten ruudunlukuohjelmat) yleistyvät, ovat monet suunnittelijat takaisin lähtöpisteessä suunnittelupöydän äärellä. Tästä johtuen keskustelu ja muistuttaminen saavutettavuuden tärkeydestä on oleellista, myös muiden kuin julkisten palveluiden kehityksessä.

Puheenvuorojen yhteenvetona voidaan todeta, että on monta eri tapaa parantaa digitaalista asiakaskokemusta, ja on suhteellisten helppoa aloittaa työt jo tänään. Parhaimmat tulokset saadaan aikaiseksi, kun katsotaan parannuksia eri näkökulmista (olisi se sitten sivuston sisältö, värimaailma tai kuluttajakäyttäytyminen) ja tehdään muutokset erissä ja osana jatkuvaa prosessia.

Jos teitä kiinnostaa verkkosivujenne optimointi tai käytettävyyden analysointi niin autamme teitä mielellään. Ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!