Digitalisaatio

Miten säilyä kilpailukykyisenä digitaalisessa maailmassa?

Digitalisaatio muokkaa markkinoita nopealla vauhdilla ja monessa yrityksessä pohditaan, miten olla kilpailukykyinen jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa. Kovassa kilpailussa mukana pysyminen vaatii yrityksiltä koko ajan nopeampaa kehittymistä, jotta ne kykenevät vastaamaan monikanavaisen maailman haasteisiin. Data ja uudet teknologiat tuova­t valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvittavaa osaamista ei aina löydy riittävästi omasta organisaatiosta. Onneksi kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.

iProspectin oma Consult-tiimi on perustettu tukemaan yrityksiä digitalisaation avaamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä omassa markkinoinnissaan strategisesta suunnittelusta toteutukseen asti. Consult-tiimimme koostuu konsultoinnin ammattilaisista, jotka tekevät saumatonta yhteistyötä iProspectin kokeneiden data-, teknologia- ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa.

Digitaalisen markkinoinnin ja transformaation konsulttimme työn lähtökohtana on kyky ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa sekä tunnistaa heidän loppuasiakkaidensa tarpeita. Tavoitteenamme on kehittää tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa datalähtöisiä, liiketoiminnan tavoitteita tukevia strategioita keskittyen erityisesti toteutussuunnitelmaan sekä sen aktivointiin. Analytiikkaosaamisen, teknisen asiantuntemuksen ja eri toimialojen kokemuksen pohjalta asiantuntijamme auttavat tunnistamaan ne kehityskohteet, joiden parantaminen tuo eniten hyötyjä, olipa kyse sitten olemassa olevien markkinoinnin prosessien tehostamisesta tai kokonaan uusien toimintamallien luomisesta. Pidämme myös huolen, että jatkuva mittaaminen ja optimointi ovat aktiivinen osa toimintamallia varmistamassa, että luotu strategia myös tuottaa tuloksia.

Consult-asiantuntijamme ovat tukenasi, kun yrityksesi tarvitsee apua digitaalisen strategian suunnittelun eri vaiheissa, joista esimerkkikuvaus alla:

  • Nykytilan analysointi sekä tavoitetilan kartoitus
  • Digitaalisen strategian suunnittelu liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta
  • Roadmapin laatiminen kohti tavoitteita sisältäen toimenpiteet ja virstanpylväät
  • Liiketoiminnan tavoitteita tukevan KPI-mittariston määrittely
  • Strategian toteutumista tukevat teknologiasuositukset huomioiden investointien arvioidut hyödyt
  • Hyödyllisten datalähteiden tunnistaminen sekä tiedon keräämisen ja hyödyntämisen strategia
  • Tavoitetilaa tukevien toimintamallien kartoitus sekä tarvittavien kyvykkyyksien analysointi

Lue myös, miten UK-kollegamme Sonum Puri, Head of Consult, vastaa viiteen yleiseen kysymykseen Consult-palvelusta artikkelissaan Five key questions to ask when investing in consult

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää iP Consult- ratkaisustamme!

Digitaalisin terveisin,

Marjo Pulkkinen
Business Development Director

iProspect - Driving Business Performance