Kaikki mediat ohjaavat hakukoneisiin

Kuluttajat turvautuvat hyvin usein hakukoneisiin etsiessään tietoa tuotteista sekä palveluista. iProspectin Pohjoismaissa toteuttama iProspect Nordic Survey -tutkimus selvitti, kuinka hyvin eri mediat ohjaavat kuluttajan hakukoneisiin.

Ensikontaktin luominen potentiaaliseen asiakkaaseen voidaan tehdä ns. offline-markkinoinnilla (esim. tv- ja radio-mainonta). Hyvin pian tämän jälkeen kuluttaja kuitenkin todennäköisesti siirtyy verkkoon, etenkin hakukoneisiin, etsimään ja vertailemaan tuotetta tai palvelua.

iProspect Nordic Survey -tutkimukseen osallistuneista suomalaisista kuluttajista noin 47 % kertoo aikakausi- ja/tai sanomalehdessä olleen mainoksen ohjanneen heidät hakukoneisiin. Televisiomainoksen nähneistä noin 39 % on siirtynyt hakukoneisiin lisätiedon perässä.

Yleensä mainos, riippumatta mediasta, sisältää internet-osoitteen, jonka kautta kuluttajat voivat etsiä lisää tietoa. Hyvin usein kuluttaja ei kuitenkaan muista sivuston tarkkaa osoitetta tai ei ole edes huomannut sitä. Tästä johtuen mahdolliset uudet asiakkaat päätyvät hyvin helposti etsimään yritystä, tuotetta tai palvelua kampanjassa olleilla termeillä ja sanoilla.

On siis tärkeää, että kampanja on helposti löydettävissä kyseisellä hakusanastolla. Tällä tavalla varmistetaan, että potentiaalisia asiakkaita ei menetetä kilpailijalle sekä se, että eri medioissa toteutetut mainokset pystytään hyödyntämään.

Hyvänä esimerkkinä tästä eri medioiden hyödyntämisestä toimii Case DeAgostini, joka käsittelee tv-mainonnan ja sivustoliikenteen yhteyttä. Kyseinen esimerkki osoitti hyvin, kuinka suuri osa sivuston kävijöistä tuli hakukoneiden kautta, vaikka sivuston suora osoite oli mainoksessa selvästi esillä.

Mobiilin merkityksen kasvaessa on myös tärkeää huomioida haut, jotka on tehty langattomien laitteiden kautta. Googlen, Ipsosin ja MMA:n (Mobile Marketing Association) vuonna 2012 tekemässä tutkimuksessa selviää, että jopa 17 % suomalaisista älypuhelimen käyttäjistä käyttää hakua kuukausittain nähtyään mainoksen televisiossa ja vastaavasti 15 % nähtyään lehtimainoksen.

Mobiili mahdollistaa myös nopean reagoinnin erilaisiin offline-markkinointikeinoihin. Kuten blogiartikkelissamme Lontoon olympialaiset 2012 ja dual-screening todetaankin, noin 86 % kuluttajista hyödyntää toista näyttöä, kuten kannettavaa tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia. Nuorempien keskuudessa tämä oli vielä yleisempää.

Hakukone on yhä yleisimmin se väline, jolla kuluttajat etsivät tietoa tuotteista ja palveluista. Se on se kanava, jossa kuluttaja tekee yhä useammin ratkaisevan ostopäätöksen. Tämä on asia, joka myös yritysten tulee ottaa huomioon, koska heidän tulee olla mukana tässä kilpailussa. Jo kliseiseksi muodostunut sanonta ”Jos yritystä ei löydy hakukoneesta, se ei ole olemassa” puhuu asiaa ja sitä yritykset eivät saa unohtaa.

Haluatko kuulla lisää hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista tai eri mediakanavien tehokkaasta käytöstä? Tutustu hakukoneoptimointi palveluihimme tästä, tai
Ota yhteyttä!