iAnalyse taustakuva

iAnalyse työkalulla automatisoitua raportointia ja tuloksellisempaa markkinointia

iProspectin loppukeväästä 2014 julkaisema iAnalyse tarjoaa digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltaisen monikanavaisen raportoinnin liki reaaliajassa. Työkalu yhdistää maksetun hakukonemainonnan, hakukoneoptimoinnin, Display mainonnan, Google Analyticsin, Affiliate markkinoinnin ja lukemattomat muut datat kuten yrityksen CRM tiedot samaan käyttöliittymään. Ohjelmaan voidaan yhdistää myös offline markkinointikampanjoiden tiedot, sekä tarkastella markkinointidataa lokaalilla, kansallisella ja globaalilla tasolla.

Tiedolla johdettavan markkinoinnin esteet

iAnalyse syntyi tarpeesta hyödyntää tehokkaasti ja keskitetysti jatkuvasti karttuvaa markkinointidataa, sillä tutkimusten mukaan 45% markkinoijista uskoo että dataa alihyödynnetään omassa organisaatiossa [1]. Tiedolla johtamisen esteet johtuvat usein vanhentuneesta teknologiasta ja rajallisista resursseista. Myös datan yhdistäminen monesta eri lähteestä päätöksenteon tueksi on organisaatioille monimutkaista ja aikaa vievää. iAnalyse yhdistää koko markkinointidatan yhteen holistiseen käyttöliittymään helpottaen merkittävästi markkinointijohtajien työtä.

Miten iAnalyse toimii

iAnalyse toimii integroimalla datat useista eri lähteistä automaattisesti tallentaen ne turvallisesti ja salatusti pilvipalveluun. iAnalysen käyttöliittymä pystytään rakentamaan täysin yrityksen tarpeisiin räätälöidysti, ja työkalun data on käytettävissä aina ajankohdasta ja paikasta riippumatta päivittyen automaattisesti. Asiakas voi tarkastella iAnalysen raakadataa ja ladata ohjelmasta raportteja yrityksen kulloiseenkin tarpeeseen. 

iAnalyse dashboard

iAnalyse KPI-Seuranta

iAnalysen käyttöliittymästä asiakas voi tarkastella hänelle räätälöityä monikanavaista ostetun, omistetun ja ansaitun median yhteenveto näkymiä. Käyttöliittymä antaa mahdollisuuden myös seurata trendejä, konversioita, KPI-mittareita ja liikevaihtoa, sekä ennustaa markkinointikampanjoiden tuottavuutta historialliseen dataan perustuen. Tavoitteiden ja KPI – mittareiden määrittelyssä sekä raporttien ja tulosten tulkinnassa asiakasta auttavat iProspectin Web-analytiikan ja Big Datan konsultit. Datan kasvaessa ajan myötä antaa se käyttäjälleen yhä parempia mahdollisuuksia tehostaa sekä online että offline markkinointia.

iAnalyse hyödyt

Työkalun tuoma joustavuus tarkoittaa että iProspect pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä nopeampaa ja ketterämpää reagointia alati nopeasti muuttuvalla digitaalisen markkinoinnin kentällä. Liki reaaliaikainen seuranta antaa nopeasti tiedot jokaisen digitaalisen markkinointikanavan toimivuudesta mahdollistaen nopeat muutokset ja resurssien uudelleen allokoinnin tuottavimpiin kanaviin. iAnalysen avulla myös asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjen digitaalisten liiketoimintatavoitteiden seuraaminen ja täyttyminen helpottuvat oleellisesti. 

Ohjelma kerää yli 2,5 miljardia gigatavua markkinointidataa päivittäin, ja sitä käyttää jo 85% iProspectin asiakkaista. Tietokannan ja asiakkaiden kasvaessa markkidointidata myös kaksinkertaistuu kuukausittain tarjoten iProspectille sekä sen asiakkaille valtavat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa. iAnalyse on saatavilla 75 eri kielellä 40 eri maassa ja sitä hallinnoivat iProspectin web-analytiikan ja big datan ammattilaiset.

[1] http://chiefmartec.com/2013/08/data-is-the-most-underutilized-asset-in-marketing

Tutustu iProspectin web-analytiikka ja data palveluihin tästä.