Dentsu Aegis Network

Erään konsultin kehitystarinaa

Kolme ja puoli vuotta sitten tuntui siltä, että poljin ammatillisesti paikallani. Takana oli kahdeksan huikeaa vuotta digimarkkinoinnin ihmeellisessä ja mielenkiintoisessa maailmassa, mutta samalla tuntui, että kehitykseni oli pysähtynyt. Vedin asiasta omat johtopäätökseni ja vaihdoin silloiselta työnantajaltani Dentsu Aegis Networkiin kuuluvaan iProspectiin.

Yksi Dentsu Aegis Network –konsernissa työskentelyn monista hyvistä puolista on se, että firma kouluttaa työntekijöitään sisäisissä koulutusohjelmissa. Tulin valituksi kesällä 2015 kaksivuotiseen konsernin senioritason työntekijöille suunnattuun Dentsu Aegis Academy Master –koulutusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena oli syvempi ymmärrys liiketoiminnasta, lisäarvon tuottaminen asiakkaille sekä henkilökohtainen kehittyminen. Kouluttajina toimivat niin ulkopuoliset asiantuntijat kuin talon oma johtoporras.

Koulutusohjelman sisältöä

Ohjelma alkoi marraskuussa 2015 Oslossa yhteisellä koulutuspäivällä, jolloin aiheena oli konsernin tulevaisuuden tavoitteet sekä yhteys oman ja asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen välillä. Oli mielenkiintoista päästä kuulemaan konsernin tulevaisuuden suunnitelmista ja tavoitteista Nordic-tasolla yhdessä pohjoismaalaisten kollegoiden kanssa. 

Omalla toimistollamme toteutetuissa koulutuspäivissä aiheina on ollut muun muassa esiintymistaidot, kehityspolku hyvästä konsultista luotetuksi neuvonantajaksi, strategia ja tuloksellinen liiketoiminta.

Koulutuspäivät koostuivat luennoista, ryhmätyöskentelystä, paritehtävistä ja yksin tehtävistä harjoituksista. Lisäksi saimme oppia asiakkaan odotuksista ja näkökulmasta koulutuspäivässä, jossa mukana oli erään suuren suomalaisen brändin markkinointijohtaja. Tämäkin sessio oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen.

Toimistolla pidettyjen koulutuksien lisäksi pääsimme tutustumis- ja koulutuskäynneille Dubliniin Googlelle ja Facebookille.
Kesällä 2017 oli vuorossa digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueiden itseopiskelua verkossa. Koska kyseessä on ala, jossa pitää juosta pysyäkseen paikallaan, on uusia asioita koko ajan opittavana.

iProspect antaa mahdollisuuden kehittyä työssä

Vuodenvaihteessa koulutusohjelma päättyy ryhmätyönä tehtävällä casella, jonka tavoite on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Se esitetään asiakkaalle ja Pohjoismaiden johtoryhmälle, jonka jälkeen pitäisi olla diplomi kourassa.

Parasta koulutusohjelmassa on ollut se, että kaikkea opittua on saman tien voinut hyödyntää jokapäiväisessä työskentelyssä. En etukäteen osannut odottaa sitä, miten hyvin olen oppinut lisää myös oman talon eri liiketoimintayksiköiden työskentelystä. Kaiken kaikkiaan takana on nyt siis jo puolitoista vuotta, jonka aikana on tullut opittua paljon uutta, kehityttyä kokonaisvaltaisesti entistä paremmaksi asiantuntijaksi ja tuotettua entistä parempaa lisäarvoa omille asiakkaille.

Koulutusohjelmia ja -vaihtoehtojakin kehitetään jatkuvasti  

Asiantuntijaroolissa osaamisen ylläpito on tärkeää. Meidän konsulttien työhön kuuluu itse seurata alan muutoksia ja ottaa uusista asioista selvää. Jokapäiväisessä työssä onnistuu tiedonjako tiimikavereiden kesken. Apua voi myös aina kysyä konsernin muilta asiantuntijoilta tai globaaliverkostosta joltain kollegalta, heitä löytyy yli 40 000 ympäri maailmaa.

Käytettävissä on myös 24/7 verkko-oppimisympäristöjä itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi sekä konserni että iProspect järjestää lyhyempiä koulutuksia eri teemoista ja aiheista. Tehokkainta oppimista on ehkä kuitenkin se, kun eri asiakkuuksissa pääsee tekemään uusia asioita. Tämän konsultin kehitystarinassa on siis mukana paljon eri ihmisiä, eri oppimismahdollisuuksia ja jatkuva nälkä uuden oppimiseen.


Mukavaa syksyä toivottaen,

Sari Talvitie
Performance Marketing Consultant

iProspect – Driving Business Performance