Digitalisaatio teollisen viennin kulmakivenä

Suomen talouskehitys on viime vuosina ollut odotettua hitaampaa. Teknologiateollisuus on Suomen merkittävin elinkeino, joka on vuoden 2008 jälkeen kärsinyt viennin supistumisesta ja voimakkaasta rakennemuutoksesta. Rakennemuutos on näkynyt mm. arvoketjujen hajautumisena eri maanosiin.

Alkutuotannon siirtyessä halvemman kustannustason maihin onkin kansantalouden kannalta tärkeää, että yhä useampi suomalainen voi työskennellä arvoketjun korkean tuottavuuden tehtävissä. Globaalissa toimintaympäristössä palveluiden merkitys tuotteiden ohella on ratkaiseva, jotta teollisuusyritykset voivat tarjota asiakkailleen todellista arvoa ja siten erottautua kilpailijoista.

Suomella on erinomaiset edellytykset hyödyntää digitalisaation osa-alueita palvelujensa kehittämisessä. ICT-ala mahdollistaa kilpailukykyisiä, reaaliaikaisia palveluita, jotka yhdessä tuotteiden kanssa parhaimmillaan muodostavat erottautuvaa ratkaisuliiketoimintaa. Digitaalisen markkinoinnin avulla ratkaisuliiketoiminta on aina esillä kaikkialla, toimien yritysten myyjinä sielläkin mihin myyjän askeleet eivät ulotu. 

Ennen kaikkea digitaalinen läsnäolo on kuitenkin kuluttajan edellytys, sillä hän on tehnyt 50-70% ostoprosessistaan ennen ensimmäistä yhteydenottoa myyjään. Ratkaisuliiketoiminnan ja digitaalisen markkinoinnin avulla vienti voi katsoa tulevaisuuteen kuunnellen asiakasta, ymmärtäen häntä sekä hänen liiketoimintaansa reaaliaikaisesti, ja näin voiden olla edelläkävijän ja tarpeiden luojan roolissa globaaleilla markkinoilla.

Olemme keränneet oheiseen infograafiin keskeisiä lukuja Suomen viennistä sekä teknologiateollisuuden merkityksestä Suomen kansantaloudelle. Digitalisaation merkitystä tuomme esille elinkeino- ja teollisuuspoliittisen linjauksen lainausten myötä. Kerromme, miksi suomalainen teollisuusyritys hyötyy digitaalisesta markkinoinnista. Lopuksi kerromme, millainen on henkilö, joka suomalaisessa yrityksessä päättää ja minkälaisia markkinointikeinoja hänen tavoittamiseen kannattaa esimerkiksi käyttää.Haluatko kuulla lisää hakukoneoptimoinnista? Tutustu hakukoneoptimointi palveluihimme tästä, tai ota yhteyttä, ja kerromme mielellämme sinulle lisää!