Suomi digitaalisuudessaan seitsemäntenä eri maiden välisessä vertailussa

Suomi sijoittui emoyhtiömme Dentsu Aegis Networkin tuoreessa Digital Society Index -tutkimuksessa sijalle 7. Kyseessä on yhdessä Oxford Economics -analytiikkayhtiön 24:ssä maassa toteutettu yli 43 000 haastateltavan tutkimus, jonka teemana on ”Human Needs in a Digital World”. Digitaalisen teknologian lisäksi tutkimus keskittyy siihen, kuinka hyvin digitalisaatio tyydyttää ihmisten tarpeita ja kuinka se vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Eri maita tutkittiin kolmen eri määreen avulla. Nuo määreet olivat dynamiikka, luottamus ja se, kuinka hyvin ihmiset kokevat olevansa mukana digitaalisessa kehityksessä. Näiden kolmen määreen perusteella muodostetun indeksin mukaan tutkittujen maiden kärkikolmikko on Singapore, Yhdysvallat ja Kiina. Pohjoismaista Tanska sijoittui neljänneksi ja Norja kahdeksanneksi. Ruotsi ei ollut mukana tutkimuksessa.

Suomen seitsemäs sija on hyvä sijoitus, mutta ei kuitenkaan yksi kärkisijoista. Olemme tottuneet vastaavissa maavertailuissa näkemään maamme mallioppilaana saatavuuden, kuten esim. Internet-yhteyksien, tai digitaalisten kyvykkyyksien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa huomioitu dynamiikka kuitenkin laski kokonaissijoitustamme.

Esimerkiksi EU:n DESI-indeksillä sijoitumme maavertailussa 3. sijalle ja loistamme kärjessä digitaalisilla kyvykkyyksillämme. Digital Society Index -tutkimuksemme mukaan enemmistö suomalaisista ei kuitenkaan koe, että heidän työnantajansa mahdollistaisivat noiden digitaalisten kykyjen optimaalista käyttöä työn parissa. Vahvat digitaaliset kyvykkyydet omaavista suomalaisista vain 40 %  kokee, että he pääsevät laajasti käyttämään niitä työssään. Globaalisti vastaava luku on 56 %. Kaikista suomalaisista vain 27 %, eli noin joka neljäs kokee pääsevänsä hyödyntämään kaikkia digitaalisia kykyjään, joka on selvästi globaalia vertailulukua 41 % alempana. Suomalaisyritysten johtajien tulisikin miettiä, miten nuo uinuvat kyvykkyydet valjastetaan kasvun ja kehityksen ajureiksi.  

Suomalaiset olivat positiivisempia kuin globaali verrokkiryhmä eli siinä, miten teknologia vaikuttaa heidän omaan hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa. Yksilötasoa laajemmin tarkasteltuna enemmistö suomalaisista uskoo teknologialla olevan positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaamme, mutta vain noin kolmasosa (34 %) uskoo sen ratkaisevan merkittäviä ongelmia. Tästäkin syystä meidän tulisi valjastaa olemassa oleva digiosaamisemme mahdollisimman hyvin eri organisaatioiden käyttöön ja kehittää osaamistamme entisestään. Siten voimme löytää kestävämpiä tapoja käyttää dataa, teknologiaan ja luovuutta ihmisten ja yhteiskunnan auttamisen, eikä ainoastaan talouskasvun kiihdyttämiseen.

Digital Society Index – country-by-country ranking

Market

Overall ranking

Dynamism

Inclusion

Trust

Singapore

1.

2

7

1

United States

2.

1

8

3

China

3.

13

2

18

Denmark

4.

7

1

8

United Kingdom

5.

3

5

16

Netherlands

6.

15

4

2

Finland

7.

10

3

5

Norway

8.

14

6

4

Estonia

9.

5

12

9

Germany

10.

4

15

15

France

11.

8

11

19

Canada

12.

11

9

11

Ireland

13.

6

10

21

Australia

14.

12

13

20

India

15.

17

21

6

Spain

16.

16

18

13

Poland

17.

19

16

14

Mexico

18.

18

19

10

Hungary

19.

21

17

7

Italy

20.

20

22

17

Thailand

21.

24

20

12

Japan

22.

9

24

24

Russia

23.

22

14

23

Brazil

24.

23

23

22

Tutkimus löytyy täältä. Jos haluat keskustella tutkimuksesta ja sen löydöksistä, olehan yhteydessä!

 

Digitaalisin terveisin,

Reetta Peltola
Head of iProspect

iProspect - Driving Business Performance