CMO:t digitaalisen transformaation äärellä

Emoyhtiömme Dentsu Aegis Networkin globaali markkinointipäättäjien tutkimus maalaa kiehtovan kuvan CMO:iden maailmasta. Tutkimuksen perusteella 79 % CMO:ista uskoo, että heidän on aika aidosti transformoida liiketoimintaansa digitaalisten teknologioiden avulla, ei ainoastaan optimoida sitä. Neljä viidestä johtajasta näkee, että heidän on lähivuosien aikana otettava vahvempaa roolia tuote- ja palveluinnovaatioissa.

Kunnianhimoisen tahtotilan ja todellisuuden välillä on kuitenkin vielä kuilu. Digitaalisen transformaation esteenä on tällä hetkellä ennen kaikkea lyhyen tähtäimen fokus, joka näkyy lyhyen tähtäimen tavoitteina ja mittareina, pitkäaikaisten strategioiden puutteena, markkinointibudjettien pienenemisenä ja muutoksen mahdollistavan kulttuurin puuttumisena.

Innovaatioiden ja transformaation edistämiseksi tarvitaankin kyvykkyyksiä seuraavilta viideltä osa-alueelta:

 1. Luovuus ja johdonmukaisuus

  Lähes kolme neljästä markkinointipäättäjästä pitää investointeja luovuuteen ja isoihin ideoihin kriittisinä. Luovuuden pitää kuitenkin olla linjassa eri alustojen ja kanavien sisällöstä muodostuvan kokonaisuuden kanssa. Taktinen markkinointi ja brändimarkkinointi täydentävät toisiaan ja ovat osa yhtä kokonaisuutta - asiakaskokemusta.

 2. Joustavuus ja jatkuvuus

  Ensimmäisenä esteenä markkinointistrategian toteuttamiseksi nähdään pitkäaikaisten investointien puute ja toisena muuntautumiskyvyn puute. Markkinointijohtajien onkin pystyttävä toimimaan tehokkaasti eri aikajänteet huomioiden, jotta he mahdollistavat kestävän ja pitkäaikaisen kasvun.

 3. Avoimuus ja kontrolli

  Kuluttajille läpinäkyvyys on tärkeintä luottamuksen rakentamisessa, kun taas CMO:t nimeävät tärkeimmäksi vakaan suoritustason. Ero näkemyksissä kertoo, että brändien on tärkeää olla avoimia asiakkaiden asenteiden muutoksille sekä hallita hyvin avoimuuden ja kontrollin tasapaino.

 4. Oivaltavuus ja näkemyksellisyys

  Yli puolet markkinointipäättäjistä on sitä mieltä, että vaikka entistä enemmän kuluttajadataa on saatavillla, on siitä entistä vaikeampaa jalostaa oivalluksia ja kiteytyksiä. Yli puolet on myös sitä meiltä, että heillä ei ole riittäviä kyvykkyyksiä ja työkaluja datan arvon maksimointiin. Organisaatioden tulee tehokkaasti käyttää dataa sekä nykyhetken ymmärtämiseen että tulevan kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen.

 5. Merkitys ja aitous

  Noin kolme neljästä markkinointipäättäjästä uskoo, että heidän edustamansa brändin sidos johonkin sosiaaliseen merkitykseen, kuten kestävään kehitykseen, on tärkeää kuluttajien sitouttamiseksi tuevaisuudessa. Tämän sidoksen pitää kuitenkin olla aito tai se pikemminkin kääntyy brändiä vastaan.

Vaikka kaikki yllämainitut osa-alueet olisivatkin huomioitu, ei CMO yksin saa transformaatiota aikaan, vaan sen onnistumiseksi tarvitaan koko C-tason ja sitä kautta koko organisaation sitoutuminen ja tuki.

Voit ladata tutkimuksen Dentsun sivuilta täältä. Jos haluat keskustella tutkimuksesta ja sen löydöksistä, olethan yhteydessä!


Tutkimusterveisin,
Reetta Peltola
Head of iProspect
iProspect - Driving Business Performance