Dataohjautuvuus

Kohti dataohjautuvaa markkinointia

Me iProspectilla keskitymme tulospohjaiseen markkinointiin. Oleellinen osa tulospohjaista markkinointia on dataohjautuvuus. Datan avulla pyritään tietysti seuraamaan ja optimoimaan markkinointiviestinnän tuloksellisuutta. Mutta vielä oleellisempaa on pyrkiä saavuttamaan parempi ymmärrys asiakkaista ja tekemään liiketoiminnan kannalta parempia päätöksiä. Datan avulla voidaan hakea vastauksia useisiin mahdollisiin kysymyksiin: Mitkä markkinoinnin kilpailukeinot edistävät uusien asiakkuuksien luomista? Miten tunnistan potentiaalisen asiakaskunnan? Mitä tuotteita eri asiakkaani todennäköisimmin ostavat? Millaisia ovat käyttäytymiseen ja profiloivaan dataan perustuvat asiakassegmentit? Ja niin edelleen.

Tiedolla johtamisen edellytyksenä on oikeiden asioiden mittaaminen. Keskittyminen yksittäisiin kanava- tai suoritusmittarien seuraamiseen johtaa vain näiden yksittäisten osa-alueiden optimoimiseen. Tavoitteena on kuitenkin kehittää kokonaisuutta. Haasteeksi voi muodostua se, että usein kokonaiskuvaa varten tarvittava tieto sijaitsee eri järjestelmissä – miten yhdistää datat tehokkaasti hyödynnettävään muotoon?

Data- ja teknologiakysymyksien ratkaiseminen ei vielä yksin riitä, tarvitaan myös oikeanlaiset toimintatavat. Eli miten tietoa tuotetaan, hyödynnetään ja hallinnoidaan? Ketkä tarvitsevat tietoa ja ketkä tuottavat tietoa? Millainen on nykytoimintamallin suorituskyky eri osa-alueilla?

Aika paljon kysymyksiä ratkottavana. Dataohjautuvan markkinoinnin aloittaminen alkaa vaikuttaa työläältä. On kuitenkin mahdollista aloittaa eteneminen pienilläkin askelilla. Olen koonnut alle vaiheita onnistuneeseen dataohjautuvan markkinoinnin aloittamiseen:

  1. Aloita aivan aluksi määrittelemällä, minkälaisia liiketoimintahyötyjä tavoittelet. Onko sinulla selkeä näkemystä siitä, mitä haluat saada aikaan? Millä mittareilla onnistuminen todennetaan?
  2. Tunnista potentiaaliset käyttötapaukset – ja pidä mielessä liiketoiminnan tarpeet! Käyttötapauksesi voivat aivan hyvin liittyä niin sisäisten prosessien kuin asiakastyytyväisyyden parantamiseen.
  3. Muodosta hypoteesi kunkin käyttötauksen hyötypotentiaalista. Priorisoi ja valitse käyttötapaus. Voit käyttää apuna nelikenttää, jossa vertailet eri käyttötapauksien toteutuksen helppoutta ja saavutettavissa olevia hyötyjä.
  4. Kartoita relevantit datalähteet. Mitä tietoa ehdottomasti tarvitaan? Onko muita potentiaalisia, hyviä datalähteitä? Mitä omaa dataa on saatavilla, ja toisaalta voidaanko hyödyntää toisen ja/tai kolmannen osapuolen dataa? Tuottaako data varmasti arvoa valitsemasi käyttötapauksen ratkaisemiseen?

    Kannattaa myös huomioida, että usein suurimmat kustannukset liittyvät datan käsittelyyn ja muokkaamiseen. Mikä siis on datan laatu? Pitääkö dataa vielä muokata, jotta se on ymmärrettävää, ohjaavaa ja skaalautuvaa? Mitä voisivat olla toimenpiteet laadun parantamiseksi?
  5. Kun olet valinnut käyttötapauksen, suunnittele miten se käytännössä toteutetaan. Täsmennä vielä liiketoimintasisältö, kuten kohderyhmät, kanavat, tuotteet, ja viestit. Tämän jälkeen toteutuksen sisältö, eli tietolähteiden ja dataojen lisäksi tekemisen vastuut, teknologiat, ohjelmistot, ympäristöt jne.
  6. Jos mahdollista, etene pienissä paloissa, jotta pääset mahdollisimman pian etenemään suunnittelusta toteutukseen. Tarvittaessa rajaa vielä tiukemmin valitsemasi käyttötapaus, jotta pystyt pitämään asiat yksinkertaisina. Pidä kuitenkin jatkuvasti mielessä skaalautuvuus.
  7. Pilotoi aluksi. Pilotoinnin tavoitteena on todentaa käyttötapaukseen liittyvät tarpeet ja toteutuksen realistisuus. Kerää pilotin liiketoiminnalliset tulokset valituilla mittareilla ja validoi tulokset liiketoiminnan kanssa. Tämä on tärkeä vaihe!
  8. Analyysin jälkeen muodosta etenemissuunnitelma. Voidaanko pilotin perusteella aloittaa skaalautuvan toteutuksen määrittäminen ja toteuttaminen? Miten ratkaisu saadaan osaksi kokonaisprosessia? Suunnittele paikka kokonaisprosessissa, eli missä tulokset lopulta näkyvät? Päätyvätkö ne raporteille vai suoraan esimerkiksi CRM:ään?

Jos tarvitset apua dataohjautuvan markkinoinnin aloittamiseen tai vaikkapa käyttötapauksien ideointiin, ole yhteydessä meihin. Mietimme yhdessä kanssasi sopivan lähestymistavan, jolla päästään nopeasti liikkeelle, niin että pystyt saavuttamaan konkreettisia tuloksia.