iProspect

5 hyvää syytä optimoida PPC ja SEO yhdessä

Maksuttoman (SEO) ja maksullisen (PPC) haun erikseen optimointi on vanhanaikaista. Voit saavuttaa tuloksia tiettyyn pisteeseen asti, mutta kun haluat olla paras, kannattaa sinun ehdottomasti tehdä niitä yhdessä. Yhdessä optimointi ei ole vaikeaakaan, jos käytössäsi on sopivat työkalut ja raportointi sekä yhteistyökumppani, joka on valmis keskustelemaan tavoitteistanne tuote- ja palvelutasolla sekä mukautumaan brändistrategiaasi. Parhaimmat valmiudet yhteistyöhön oman organisaatiosi puolelta saat, kun edustamasi yrityksen johto sekä operatiiviset tekijät ymmärtävät hakukoneiden arvon asiakaspolun ja myynnin kannalta. Kun tieto tavoitteista, opeista ja päätöksistä myös jaetaan organisaation sisällä eri toimintojen kuten myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja IT:n kesken, on myös helpompi päästä tilanteeseen, jossa PPC ja SEO eivät ole vain taktisia vaan myös strategisia toimintatapoja. 

Viisi syytä, miksi SEO + PPC yhdessä tuo parempia tuloksia:

1. Hakunäkyvyys

Optimoimalla maksuttomia ja maksullisia termejä yhdessä sinun on mahdollista saavuttaa laajempi kokonaisnäkyvyys hakukoneissa. Laaja näkyvyys on tärkeää muun muassa brändimielikuvan rakentamisessa sekä myynnin parantamisessa.

Jos sivustosi on hyvin optimoitu, on maksuton haku yrityksellesi järkähtämätön kivijalka, joka tuo sille kestävimmän ja pitkäaikaisimman näkyvyyden. Jos tietty yrityksellesi tärkeä termi tai kokonainen sisältöryhmä ei kuitenkaan näy maksuttomissa eli orgaanisissa tuloksissa riittävän hyvin, on luontevaa tukea sitä PPC:llä.

PPC:llä voit ostaa yrityksellesi näkyvyyttä ja siten tukea tehokkaasti yrityksen tavoitteita sekä jatkuvassa myynnissä että kausiluontoisissa taktisissa kampanjoissa pikaisellakin aikataululla. SEO:n kannalta PPC-näkyvyys on erityisen merkittävää orgaanisen haun kannalta kriittisissä tilanteissa, kuten sivustouudistusten yhteydessä.

PPC:tä voidaan käyttää myös brändinäkyvyyden kasvattajana monipuolisesti muun muassa jatkuvalla kampanjoinnilla, tärkeimpien tuotteiden tehostetuilla mainospanostuksilla sekä brändinrakennukseen tarkoitetun sisällön mainostamisessa. Brändäykseenkään liittyvässä PPC:ssa eli hakusanamainonnassa sen ei kannata olla SEO:sta irrallinen taktiikka vaan hyvin toimiakseen se vaatii, että sivustosi on optimoitu oikein.

2. Kävijöiden aktivointi, parempi klikkiprosentti eli CTR (Click Through Rate)

Voit aktivoida haun käyttäjiä klikkaamaan sivustollesi optimoimalla klikkiprosentteja muun muassa  hakutermi-, sisältöryhmä- ja kampanjatasolla. Seuraamalla ja optimoimalla parhaiten toimivia mainostekstejä, metatietoja ja sisältöjä voit parantaa sekä orgaanisia hakutuloksia että maksettua mainontaa. Voit esimerkiksi testata mainostekstejä PPC:llä ja käyttää niistä opittuja niksejä edellä mainituissa metakuvauksissa ja sisällöissä SEO-näkökulmalla.

Koska maksettu mainonta on nopeammin ja helpommin  kontrolloitavissasi, on esimerkiksi kauppaan tähtäävän PPC:n klikkiprosentti  yleensä korkeampi kuin saman kohdesisällön orgaanisen haun keskimääräinen klikkiprosentti. Muistathan kuitenkin pitää huolen siitä, että PPC-kampanjasi toimivat myös lopullisten tavoitteiden kannalta oikein ja ovat linjassa myynti- ja viestintästrategian kanssa. Jos esimerkiksi myyt vain design-tuotteita, et ehkä halua mainostaa sanalla ”halpa”, vaikka se olisi klikkiprosenttien valossa kannattavaa. Sinun on syytä olla huolissaan myös jos PPC- ja SEO-strategiasi ovat viestinnällisesti vastakkaiset. 

Orgaanisessa haussa klikkiprosentti kulkee käsi kädessä sisällön laadun sekä hakusijoituksen kanssa. Vaikka termisi sijoittuisi hakukonetulosten ensimmäiselle sivulle, ei klikkiprosentissa yleensä ole hurraamista jos termisi on sijalla 9 tai 10. Jos saat nostettua termiesi sijoituksia panostamalla hakukoneoptimointiin edes vähän, on todennäköistä, että saat sivullesi myös huomattavasti enemmän kävijöitä. Jos kuitenkin tiedät, että termiesi mahdollisuudet sijoittua eivät ole tiukan kilpailun vuoksi riittävät, sinun kannattaa tukea termiä maksetulla mainonnalla. Kannattaa ehdottomasti myös luoda kilpailluimman sisällön rinnalle kohdennetumpaa sisältöä, joihin liittyvien hakutermien klikkiprosenttia on helpompi saada korkeammaksi paitsi orgaanisessa, myös maksetussa haussa. 

 

Kuvassa on esimerkkinäkymä SEO- (= organic) ja PPC (cpc)-näkyvyydessä sisältöryhmittäin. Luvut ja sisältöryhmien nimet on poistettu. 

3. Kävijöiden sitouttaminen (Engagement)  

Kävijöiden sitouttaminen lähtee siitä, että kohdesisällön viestintä vastaa kävijän senhetkistä aietta. Sisällön on ennen kaikkea palveltava kävijää parhaalla mahdollisella tavalla juuri siinä ostopolun vaiheessa missä hän on, tulipa hän sivustolle maksetusta tai maksuttomasta hausta. SEOssa avainsanat kannattaakin olla mahdollisimman laadukkaita eikä tavoitella ainoastaan näkyvyyttä. PPC:ssä taas laatu näkyy paitsi tuloksissa, myös klikkihinnoissa.

PPC:ssä kävijöiden sitouttamisessa ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain priimaan sisältöön ja tarkasti rajattuihin avainsanavalintoihin. Voit myös testata PPC:ssä uutta kulmaa kohdesisällön tematiikkaan ja parhaimmillaan voitkin saada sivustollesi uudella kulmalla paitsi sitoutuneita kävijöitä myös tehokasta kauppaa. PPC:stä opittuasi voit parantaa kaupantekoa entisestään luomalla sivuja, joissa kokeiltu PPC-kulma toimiikin sisällön ja SEO:nkin ytimenä.

4. Konversiot  eli tavoitteiden toteutumiset

Laaja hakunäkyvyys, sitouttaminen ja hyvä CTR johtavat tavoitteidesi toteutumiseen olivat ne sitten ostotapahtumia tai muuta tavoittelemaasi aktivointia. Toisaalta esimerkiksi brändäävä sisältö ei tavoittelekaan suoraa konversiota vaan parempaa brändin muistettavuutta, mikä johtaa brändin luo palaamista kun on kaupanteon aika.

5. Enemmän kauppaa samalla rahalla

Voit sopeuttaa PPC-budjetteja SEO:n toimivuuden ja sesonkien mukaan. Jos sivustosi jo jyrää orgaanisessa haussa, voit kokeilla laskea PPC-budjettia erityisesti kalliiden termien osalta tai jopa ottaa kampanjoita pois päältä sesongin ulkopuolella ja ohjata budjettia sinne missä parempi kaupanteko on juuri silloin mahdollista. Myös jatkuvan näkyvyyden tuloksia voit parantaa optimoimalla maksutonta ja maksullista hakua aina yhdessä. Yhteisoptimointia helpottaa huomattavasti systemaattinen toimintatapa jatkuvassa optimoinnissa sekä yhteinen raportointimalli, jossa maksuton ja maksullinen haku on raportoitu samoilla mittareilla.

Kiteytänkin koko PPC:n ja SEOn synergian näin: optimoimalla SEO:a ja PPC:tä yhdessä saat enemmän kauppaa samalla rahalla. 

 

Terveisin,

Maarit Kauppila
Senior Digital Strategist

iProspect - Driving Business Performance