Schreibtisch

3 some-kampanjoiden optimointia automatisoivaa työkalua

Kaksiosaisen artikkelin ensimmäisessä osassa kävimme läpi uusia mainosmuotoja, joiden avulla voit parantaa some-mainonnan performanssia. Toisen osan aiheena on uudet Facebook-kampanjoiden optimointia automatisoivat työkalut.

Dynamic creative – luo automaattisesti lukuisia eri mainosversioita

Dynamic creative on Facebookissa saatavilla oleva työkalu, joka luo automaattisesti lataamistasi mainosmateriaaleista parhaat yhdistelmät. Se siis rakentaa automaattisesti mainoksen eri osista (kuvat, otsikot, kuvaustekstit, CTA:t jne.) erilaisia mainosversioita sen perusteella, mitkä mainosten osat tuottavat parhaita tuloksia. Sinun ei siis tarvitse luoda jokaista mainosversiota itse ja testata esimerkiksi mikä otsikko ja mikä kuva toimii parhaiten – työkalu tekee sen sinun puolestasi. Hyödyllinen työkalu sinulle, jolla on runsaasti mainosmateriaaliaja, joiden joukosta haluat löytää parhaiten toimivat yhdistelmät.

  

 

Kuvan lähde:  https://www.facebook.com/business/help/1738164643098669

 

Lue lisää Dynamic creative -työkalusta ja sen vaatimuksista täällä.


Split test – testaa objektiivisesti mainonnan toimivuutta

Split-testien avulla voit testata niin luovien, eri yleisöjen, jakelutavan kuin sijoittelunkin toimivuutta ja saada luotettavia tuloksia siitä, mikä toimii mainonnassa parhaiten. Split-testissä kohderyhmän edustajat jaetaan satunnaisesti eri ryhmiin. Heille näytetään identtisiä mainosviestejä, joissa on ainoastaan yksi eroava muuttuja. Voit esimerkiksi testata samaa mainosta eri yleisöille tai testata eroavatko tulokset toisistaan, kun muutat mainosten jakelutapaa.

 

Kuvan lähde:  https://medium.com/@hyfn/back-off-bots-how-facebook-dynamic-creative-optimization-helps-humans-ee58af504215


Näiden lisäksi voit tehdä Split-testin mainoksen luovista elementeistä. Tämä on helppo tapa A/B -testata erilaisia variaatioita luovasta, kuten mainosmuotoja, kuvia, otsikoita tai CTA:ita. Testin lopuksi saat selville voittajan eli version, joka suoritti kampanjan tavoitteeseen nähden parhaiten. Luotettavien tulosten takaamiseksi Split-testissä voi valita kerrallaan ainoastaan yhden eroavan muuttujan kohderyhmien välillä.

 

Lue lisää Split-test -työkalusta täällä.


Budget optimization – automatisoi budjetinhallinta

Budget optimization -työkalu jakaa kampanjan kokonaisbudjetin automaattisesti (reaaliajassa) eri mainosryhmien välillä sen mukaan, mikä mainosryhmistä tuottaa parhaita tuloksia. Se toimii siis vastaavalla tavalla kuin mainosten optimointi Facebookissa; kun mainosryhmässäsi on useampi mainos, optimoi Facebook kohti parhaiten toimineita mainoksia ja näyttää niitä kohdeyleisöllesi useammin.

Mikäli sinulla ei ole eri mainosryhmille spesifejä tavoitteita, voit Budget optimization -työkalun avulla saada kampanjoistasi parempia tuloksia ja säästää aikaa manuaalisen budjettien hallinnoinin sijaan. Huomiotavaa on kuitenkin se, että tällöin jokin mainosryhmistäsi voi saada käyttöönsä ainoastaan murto-osan budjetista, jolloin tiettyjen kohderyhmien tavoittavuus voi jäädä heikoksi. Budget optimization -työkalua hyödyntäessä ei ole myöskään mahdollista käyttää nopeutettua mainosten jakelua eikä mainosten ajastusta.

Budget optimization -työkalusta voit lukea lisää täällä (Huom! Ei välttämättä saatavilla vielä kaikilla mainostajilla).

Muistathan edellä mainittujen optimoinnin automatisointia tukevien työkalujen lisäksi myös jo aikaisemmin ilmestyneen ”Automated Rules” -ominaisuuden, jonka avulla voit muun muassa luoda automaattisia sääntöjä kampanjaan, mainosryhmiin ja mainoksiin. Voit asettaa sen avulla sääntöjä, jotka esimerkiksi keskeyttävät tietyn mainoksen jakelun, kun CPM-hinta kohoaa tietyn tason yli tai kun frekvenssi kasvaa liian suureksi. 

Someterveisin,

Leena Ahokas
Performance Marketing Consultant

iProspect - Driving Business Performance