iProspectin kuulumiset suoraan sähköpostiisi

Noin 6 kertaa vuodessa tuleva uutiskirje kokoaa yhteen digimarkkinoinnin uutiset

Ei kiitos

Digitaalinen markkinointi

Kasvun vuosi 2018

Uusi vuosi on jälleen alkanut ja liiketoiminnat hakevat kasvua ja kannattavuutta. Reetta Peltola, Suomen iProspectin vetäjä, kertoo miten nuo kasvu ja kannattavuus ovat löydettävissä.

Markkinana koko maailma – uhka ja mahdollisuus 

Digitaalisuuden myötä maailmastamme on tullut helpommin lähestyttävä. Digitaalisessa ympäristössä suomalaisetkin yritykset siis kilpailevat kansainvälisesti. Suuret kansainväliset verkkokaupat ovat usein edelläkävijöitä uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä, joten menestyäkseen paikallisten kilpailijoiden tulee myös pysyä kiinni kehityksessä. Jos kohdeasiakkaasi vertaa yrityksesi verkkoläsnäoloa johtavan kansainvälisen toimijan ratkaisuihin ja palvelutasoon, mikset sinäkin tekisi niin?

Toisaalta digitaalisuuden lähentämä maailma antaa myös suomalaisille markkinoijille mahdollisuuden laajentaa markkinaansa Suomen ulkopuolelle. Kasvu voi siis löytyä myös rajojemme ulkopuolelta. Loistavia esimerkkejä tästä ovat suomalaiset cleantech- ja peliyhtiöt.

Transaktioiden sietämätön keveys 

Nykykuluttaja on kärsimätön. Jo vuonna 2009 julkaistussa Forresterin tutkimuksessa todettiin, että 40 % kuluttajista vaihtaa sivustoa, jos sivuston latautuminen kestää yli 3 sekuntia. Tyypillisesti tuotteille ja palveluille on helposti löydettävissä vaihtoehtoisia tarjoajia. Mitä nopeampaa ja helpompaa transaktion suorittaminen on, sitä todennäköisemmin se tapahtuu.

Verkkosivuston tehokkuuden jatkuvan parantamisen eli konversio-optimoinnin ei tulisi olla projekti, vaan osa toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ostopolkujen yksinkertaistaminen konversio-optimoinnilla johtaa liiketoiminnan tulosten paranemiseen.

Data, data ja data 

Tänä vuonna jatkamme datan parempaa hyödyntämistä. Niin yritysten oma kuin kolmansien osapuolienkin data on usein vielä alihyödynnettyä. Asiakasdatan avulla voidaan luoda merkityksellisimpiä ja sitä kautta tuloksekkaampia kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Mitä enemmän ymmärrämme kohdeyleisöistämme ja yksilöistä, joista ne muodostuvat, sitä relevantimpaa viestintää voimme heille kohdistaa. Kasvua voidaan luoda merkityksellisellä viestinnällä niin asiakkaan arvoa kasvattamalla kuin uusia asiakkaita hankkimalla.

Data luo siis mahdollisuuksia, mutta sen mukana tulee myös vastuu. 2018 tulee myös olemaan vuosi, jona datan tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi keskusteluiden keskiössä ovat datan keräämisen ja hyödyntämisen rajoitukset EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n implementoinnin vuoksi. GDPR koskettaa jokaista markkinoijaa ja vaatii asetuksen ymmärtämistä.

Muuttuvat rajapinnat muuttavat asiakaskokemusta 

Alle kymmenessä vuodessa älypuhelimet ovat muuttaneet tapaamme toimia. Nykyään merkittävä osa erilaisen sisällön nauttimisesta, sosiaalisen median kuluttamisesta ja verkkohauista tapahtuu mobiilipäätelaitteilla. Puhelintemme kautta olemme jatkuvasti yhteydessä verkkoon ja sitä kautta muuhun maailmaan.

Muutokset tulevat jatkumaan. Olemme spekuloineet niin henkilökohtaisten assistenttien kuin äänihaun roolia seuraavassa asiakaskokemuksen murroksessa. Varmaa on, että rajapinnat – ja sitä kautta kokemuksemme – tulevat muuttumaan on sitten kyse äänihakujen räjähdysmäisestä kasvusta tai Google Assistantin tai Amazonin Alexan kaltaisten ratkaisujen yleistymisestä. Kodeistamme tulee aina vain älykkäämpiä. Googlen ja Amazonin kaltaiset pelaajat tarjoavat ekosysteemejä, joiden avulla eri laitteet voivat jutella toisilleen. Kun kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, on yrityksillä oltava valmiudet hyödyntää uutta ekosysteemiä. Pitkäaikainen ja kestävä kasvu taataan valmistautumalla tulevaan.

Teknologiat kehityksen ajureina 

Uudet teknologiat ja olemassa olevien teknologioiden parempi hyödyntäminen luovat uusia mahdollisuuksia. Automaatio tehostaa prosesseja poistamalla manuaalisia työvaiheita ja mahdollistamalla suurien datamäärien analysoinnin. Automaation ansiosta vapautunut aika voidaan keskittää strategisempiin tehtäviin.

Toivottavasti tänä vuonna pääsemme esimerkiksi laajemmin hyödyntämään Googlen Attribution -työkalua, joka yhdistää Google-ekosysteemin eri alustojen keräämää dataa ja sen avulla pyrkii avaamaan paremmin eri kanavien ja eri laitteiden roolia ostopoluissa. Mitä tarkemmin ymmärrämme ostopolkuja, sitä tehokkaampia markkinointitoimenpiteitä voimme tehdä.

Tekoäly ja koneoppiminen pysyvät trendisanoina tänäkin vuonna. Koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuvat sovellukset tulevat olemaan saatavilla jatkuvasti kohtuullisemmin investoinnein. Tärkeää on, että koneoppiminen ja tekoäly eivät jää ainoastaan trendikkäiksi ilmiöiksi ja suuriksi sanoiksi, vaan että niiden avulla luodaan oikeasti liiketoimintaa eteenpäin vieviä ratkaisuja. Me iProspectissa olemme hyödyntäneet koneälyä esimerkiksi asiakkaidemme myynnin mallinnuksessa.

 Vastatakseen asiakkaidensa odotuksiin ja muuttuviin toimintamalleihin markkinoijien tulee organisoitua uusien teknologioiden ja datan hyödyntämistä tukevalla tavalla. Nykyisessä digitaalisessa taloudessa menestyäkseen esimerkiksi yritysten IT-, myynti- ja markkinointiosastojen on toimittava saumattomassa yhteistyössä kohti yhteistä tavoitetta. Jotta tuotteita ja palveluita voidaan muotoilla vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, myös tuotekehityksen ja markkinoinnin on työskenneltävä yhdessä. Datan ja siitä syntyneiden oivallusten tulee ohjata päätöksentekoa. Menestyvä organisaatio on siiloton ja eteenpäin katsova.

Tuloksellista vuotta 2018!

Tammikuisin terveisin,

Reetta Peltola
Head of iProspect Finland

iProspect - Driving Business Performance

 


 
Mikäli haluat keskustella tämän vuoden suunnitelmistasi, ota yhteyttä!