Hva kan strandpromenaden i Stoupa lare oss om digital synlighet