facebook algorithm

Hva betyr Facebooks algoritme-endring for annonsorene