Cases

XXL

Vi øger indtjening og ROI gennem implementering og optimering af automatiske budstrategier

Problemstilling: Omfattende produktportefølje

XXL har en meget omfattende produktportefølje og kører mange ad hoc-kampagner med mange forskellige tilbudsrater, hvorfor en manuel budgivning er utilstrækkelig. At benytte Googles algoritme som automatisk vurderingsværktøj har derfor været oplagt. For at denne automatisering skulle virke på bedste vis, har en sofistikeret opsætning i SA360 været nødvendig.

Strategi: Automatisering i SA360

For at imødekomme og tilgodese den omfattende produktportefølje og de mange tilbud har løsningen været at udarbejde en tilsvarende omfattende og sofistikeret automatisering. Som udgangspunkt undersøgte vi historisk data og udarbejdede budsstrategier baseret på performance med fokus på en granuleret struktur. Vi har opstillet regler, der fremadrettet sikrer, at de rette kampagner automatisk bliver integreret med den rette budstrategi. Derudover har vi aktiveret alle relevante funktioner til rådighed i SA360's værktøj. Vi har haft ugentlige møder med SA360's egne eksperter for at opnå den bedst mulige opsætning samt for at evaluere performance og identificere eventuelle forbedringsmuligheder.

Øget indtjeningen og ROI betragteligt

Gennem implementering og optimering af automatiske budsstrategier har vi øget indtjeningen og ROI betragteligt.

+50%

ROI

+64%

Revenue

+39%

Conversion rate

-26%

Bounce rate

Effekt: Øget vækst

Vi har, blandt andet gennem implementering af et meget mere effektivt og granulært, automatisk setup, formået at forbedre stort set alle vurderingsparametre. Af de vigtigste er ROI og revenue øget med henholdsvis +50% og +64% samtidig med, at vi kun har øget spend med 10%.

Det skyldes, at vi er meget mere effektive i vores budjustering. Gennem Googles algoritme sikrer vi, at vi bliver eksponeret for de mest relevante forbrugere og byder lavt ved de mindre relevante. Dette har resulteret i en øget konverteringsrate på 39%. Samtidig frigiver det en masse ressourcer fra always-on-optimeringer til mere innoverende 'on-top'-aktiviteter.