JYSK

40% stigning i search sessions Year on Year og forøgelse af Return On Advertising Spending på 32%.

Problemstillingen

JYSK er en af de største detailhandlere inden for bl.a. møbler og ting til hjemmet. De ville gerne øge deres online tilstedeværelse og indtjening via deres digitale kanaler på tværs af de 18 markeder, de opererer i – størstedelen af denne skal komme fra search.

Udfordringen var at øge share of voice på de digitale kanaler. Den største hindring i forbindelse med dette var koordineringen af search-initiativerne på tværs af nationale grænser og sprog.

Det er vigtigt, at der bliver skabt synergi mellem paid search og SEO, når der skal skabes digital vækst.

Resultaterne

increase in search sessions YOY

40%

increase in search revenue YOY

43%

Den overordnede KPI var at øge tilstedeværelsen og share of voice på de digitale kanaler, men der blev også målt på andre ting i løbet af processen. Blandt blev der også målt på search revenue og Return On Advertising Spending (ROAS). Resultaterne imponerede over hele linjen, og der var en stor vækst year-over-year på alle vigtige parametre. De strategiske elementer er fortsat efterfølgende, og er stadig med til at skabe øget synlighed og omsætning for JYSK på tværs af markederne.

increase in ROAS

32%

Strategien

For JYSK handlede det i høj grad om at opnå gode placeringer på en række forretningskritiske søgeord med forholdsvis lav søgevolumen. En anderledes strategi end, hvad vi normalt arbejder ud fra. Dette strategiske udgangspunkt hænger i høj grad sammen med den hårde konkurrence, som er i markedet.Strategien kan opdeles i følgende 5 punkter:

1. I første omgang at vinde lavvolumensøgeordene og skabe noget tracking i Google.

2. Opstart af CRO-aktiviteter for at få bedre styr på eksisterende trafik, hvor der i første omgang var fokus på at skabe et bedre check-out flow.

3. Næste step var at lave en mere "angrebsorienteret" taktik på særligt højvolumensøgeordene.