LinkedIn fortsætter vækstrejse og udvider med nye målretningsmetoder

LinkedIn fortsætter sin vækstrejse og udvider med nye målretningsmetoder

Grundlæggende er interessebaseret målretning effektivt i henhold til at nå ud til den rette målgruppe på LinkedIn. Én af de stærke muligheder for B2B-virksomheder er blandt andet at skræddersy en målgruppe, som samtidig er tilpasset den konkrete produkt eller serviceydelse, som annonceringen henvender sig til.

De parametre, der blandt andet gør sig gældende, er i forhold til demografi, adfærd samt placering. Med de rette parametre tilkoblet din annoncering er der større sandsynlighed for, at du får en højere konverteringsrate. Men det kan ligeledes være, at brugerengagementet kan højnes i forhold til klik, likes, kommentarer og delinger, hvilket kan føre til øget brandbevidsthed og øgning af leads.

Det hele afhænger naturligvis af, hvad intentionen med kampagnen er. Derudover vil annoncører opleve, at deres mediepriser bliver mere omkostningseffektive ved udvælgelse og løbende optimering mod de rette parametre, som er kendetegnet for målgruppen.

LinkedIn - et medie i global vækst

LinkedIn har gennem en årrække oplevet en større grad af interesse og engagement på deres annonceringsplatform- og services. De har blandt andet oplevet en vækst på mere end 90.000 produktsider og 6.1 mio. servicesider, samt en øgning på 48% sammenlignet med samme periode sidste år på tværs af interaktioner blandt brugerne på LinkedIn-sider.

I takt med den øgede vækst fra år til år på og den generelle interesse har mediet udvidet med 120 nye produkt-interessebaserede attributter. Derudover er der tilføjet 20 nye serviceinteresserede attributter.

Denne øgede interesse og udvidelse af mediet har Christian Holch Pedersen, Senior Account Director, Nordics, sat ord på:

”… LinkedIn udvider konstant muligheden for at nå kundernes ønskede målgrupper.Det viser sig både i nye formater, for eksempel det relativt nye format Document Ads eller det kommende format Thought Leadership Ads.

Det viser sig også i den måde, målgrupper kan skrues sammen på i Campaign Manager. Interessebaseret targeting er en relativ ny funktion til at fintune sin målgruppe. Det giver mulighed for at lave targeting i forhold til profilers tilhørsforhold til LinkedIn Grupper, Generelle Interesser, Produktinteresser eller Interesser i Services. Det er endda muligt at lave targeting baseret på medlemmernes adfærd på LinkedIn, for eksempel højt engagerede profiler på LinkedIn, aktive jobsøgere, profiler med høj rejseaktivitet mv.

Med den konstante udvikling i, hvordan målgrupper kan nås, gør LinkedIn det kontinuerligt nemmere for annoncører at fintune og granulere sin målgruppe. På den måde sikrer vi, at det hele tiden bliver nemmere at nå en målgruppe, der på en gang er veldefineret, men også har kritisk masse nok til at køre en effektiv kampagne…”

Med udvidelsen kan annoncørerne nu se frem til at finjustere sin kampagnemålretning med over 400+ professionelle interessekategorier på tværs af forretningsteknologi, økonomistyringstjenester, cybersikkerhedssoftware og mere.

Interessebaseret målretning og hvordan det kan hjælpe dig med nemt at nå dine kampagnemål

General interests

Denne mulighed giver annoncører mulighed for at målrette annoncer inden for eks. marketing og reklame, eller politik og lovgivning. På den måde kan du tilrettelægge din annoncering mere specifik ift. de interessebaserede servicelines, som gør sig gældende inden for netop din organisation eller virksomhed.

 

General interests targeting LinkedIn

 

Product Interest

Denne kategori har eksempelvis forskellige målretningsmuligheder, som er møntet meget productspecifikt. Som det kan ses nedenfor, er der blandt andet et udpluk af softwarerelaterede produkter.

Product Intertest LinkedIn

Service interests

Denne targeting mulighed kan du målrette annoncer inden for konkrete servicebaserede aktiviteter, f.eks. IT-services eller Web design service. Den grundlæggende intention hvad angår denne mulighed er at nå ud til konkrete interesse inden for servicekategorier som angivet nedenfor.

 Service interests på LinkedIn

Udover målretning imod ovenstående interessebaserede kategorier er der målretningsmuligheder imod:

  • Jobfunktioner: Målretning imod specifikke jobfunktioner som er kategoriseret inden for følgende områdeeksempler:

Jobfunktioner LinkedIn

  • Firmastørrelse, industrier og omsætning:

Firmastoerrelse LinkedIn

  • Retargeting: Målretning mod personer, der har vist interesse for din brand/organisation i forvejen.

  • Medlemsfærdigheder: Målretning i henhold til relevante færdigheder inden for konkrete profiler. Det kan udledes fra blandt andet profiltekster eller øvrige udledte færdigheder inden for brugerprofiler på LinkedIn-mediet.

  • Senioratet: Målretning imod profiler, som har opnået en vis rang eller indflydelse i deres organisation.

  • Upload firma- og organisationslister: Der gør, at du kan målrette konkrete organisationer eller virksomheder. Derudover kan du kombinere listerne med demografiske eller geografiske kriterier eller i kombination med en virksomhedsstørrelse eller på industriniveau.Det kan være en effektiv måde at nå ud til potentielle samarbejdspartnere eller annoncere imod relevante virksomheder.

  • Look-a-likes målretning: En måde at nå ud til potentielle kunder, som minder om de eksisterende. Helt lavpraktisk fungerer det på den måde, at LinkedIn Ads analyserer data fra det input, du giver annonceplatformen, hvorfor annonceplatformen herefter kan mappe fælles karakteristika mod de potentielle kunder.

Hos iProspect har vi stor erfaring med annoncering på LinkedIn i en B2B-kontekst.

Kontakt os endelig, hvis du ønsker at vide mere.