placeholder

Insourcing – konkurrencefordel eller -ulempe?

Flere virksomheder overvejer, om de skal insource opgaver. Det kan være en konkurrencefordel, men det er ikke en garanteret værdiskabende metode. Der er udfordringer ved insourcing, som kan ødelægge mange års hårdt arbejde.

Både insourcing og outsourcing har fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt, at virksomheder gør sig grundige overvejelser, inden de lægger en opgave ud af huset eller henter den hjem.

Argumentet for at insource er ofte bedre brandkendskab og reaktionstid. Økonomi nævnes også som en vigtig grund.

Det er dog ikke muligt at sætte lighedstegn mellem penge sparet på eksterne partnere, som et bureau og løn til nye medarbejdere, der skal ansættes.

Her kan du blive klogere på, hvad insourcing mere præcist er, hvilke fordele og ulemper, der kan være, samt hvordan du kan få hjælp til processen.

Vi kommer også ind på, om det vil gå udover konverteringer og bundlinje.

Hvad er insourcing?

Når vi taler insourcing, er vi også nødt til at tale om outsourcing. En opgave skal have været outsourcet, før den kan blive insourcet. Insourcing betyder nemlig, at en virksomhed selv løser en opgave, som den tidligere har fået løst af en ekstern partner. Derfor siger man ofte, at man flytter noget in-house.

Insourcing er dermed det modsatte af outsourcing. Med andre ord er insourcing den proces, hvor du selv udfører opgaver, der tidligere har ligget hos et bureau eller andre eksterne partnere.

Typisk outsourcer virksomheder opgaver til specialister og eksperter, som de ikke har internt i virksomheden. Der er rigtig mange ting, der kan in- og outsources. Det kan være regnskab, marketing, salg og jura.

Ligesom med meget andet i en global og digital verden er der ikke tale om enten-eller, når det kommer til insourcing og outsourcing. Der er mange nuancer mellem de to yderpoler. Det vigtigste er at finde en løsning, der passer til din virksomhed og de nuværende (og kommende) udfordringer. Der er nemlig potentielle fordele og ulemper ved begge løsninger.

Fordele og ulemper ved insourcing

Nogle opgaver er ”nemmere” at outsource og insource end andre. Det kan give god mening at insource simple opgaver eller opgaver, der kræver et grundigt produktkendskab. Komplekse opgaver, der kræver høj grad af ekspertise, er ofte opgaver, der outsources, da det for mange virksomheder vil være for dyrt at have en fuldtidsansat specialist.

En af fordelene ved at insource kan være, at du har bedre kontrol over alle aspekter af din marketingindsats. Det kan dog også resultere i større omkostninger til tech og løn.

Det er de færreste virksomheder, som kan ansætte 15-20 specialister, der dagligt får sparring på tværs af brancher og marketingkanaler. Selvom du kun har 20 timer hos et bureau, får du adgang til den samlede mængde viden og ekspertise. Der er tale om det klassiske eksempel, hvor 1+1=3.

Vi ser ofte, at virksomheder enten ansætter én person til at stå for alt digitalt – altså en generalist i stedet for en specialist – eller ansætter alt for mange, så virksomheden ender med en alt for stor afdeling og høje lønomkostninger. Begge eksempler vil kunne mærkes direkte på bundlinjen.

Når du outsourcer, vil du typisk kunne få bedre fees på din betalte marketing, og du kommer frem i køen, når der skal beta-testes produkter hos Google. Hvis du samler al markedsføring i ét bureau, kan det resultere i unikke synergier mellem marketingkanalerne, der sikrer dig ekstra performance.

Fordele og ulemper varierer alt efter virksomhed og situation. Der er dog nogle faktorer, som typisk gør sig gældende – de fremgår af listen herunder.

Ingen one-size-fits-all

Som rådgivere har vi ikke en generel holdning til, om insourcing er godt eller skidt. Det vil altid være individuelt for hver virksomhed. En analyse af virksomhedens muligheder er derfor nødvendig, før der træffes en beslutning.

Vi har kunder, som har insourcet dele af eller det meste af deres marketingaktiviteter. Vi har derfor erfaring med at hjælpe gennem hele processen, så overgangen (og den efterfølgende in-house-periode) forløber så smertefrit som muligt. Til insourcing anvender vi et framework med fire trin, der skal sikre en god proces.

4-trins-framework til insourcing

Ved insourcing benytter vi et framework, der består af fire faser, som skal sikre den bedste overgang. Metoden er kendetegnet ved de fire D’er:

I den første fase er det centrale spørgsmål hvorfor insource? Det er en læringsfase, hvor vi laver en plan for insourcingen. Planen indeholder blandt andet sammensætning af team, dokumentation, behov for teknologi og afklaring af KPI’er og målsætninger.

Med det overblik bevæger vi os over i fase to og definerer, hvad det kræver af virksomheden at insource. Her giver vi anbefalinger til løsninger med størst værdi og forbereder transitionen.

Implementering af planen sker i fase tre, hvor vi eksempelvis hjælper med at finde kvalificerede medarbejdere, anbefaler arbejdsmetoder og teknologi.

I den sidste fase supporterer vi implementeringen og hjælper med at transformere virksomheden. Vores opgave kan eksempelvis være at træne nye medarbejdere, stille vores specialistviden til rådighed og hjælpe med forandringsprocessen.

Tre typiske modeller

Som tidligere nævnt er der rigtig mange nuancer med hensyn til insourcing og outsourcing. Det giver dog mening at tale om tre overordnede modeller, der samlet dækker over langt de fleste løsninger:

Hybriden er mest populær

Mange virksomheder benytter sig af hybridløsningen, da den kombinerer mange af fordelene ved at have udliciteret opgaver og have interne ressourcer. Her kan virksomhedens medarbejdere sørge for, at virksomhedens Tone of Voice overholdes, klare de simple (men tidskrævende) opgaver i forbindelse med eksempelvis søgemaskineoptimering (SEO), samt sørge for koordinering af planer og opgaver.

Her kan et bureau som iProspect stå for den faglige sparring, hjælpe med at producere indhold, kampagneoptimering, webanalyse og tracking samt agere ekstra ressource ved spidsbelastninger.

Det kan også være større afdelinger, der får hjælp til blandt andet deres marketing. Hjælpen kan bestå af sparring med specialister, opdatering på nye produkter og muligheder i Google, indholdsproduktion og meget andet. En aftale kan skræddersyes til virksomhedens behov – og den bør indeholde fleksible timer, der kan bruges på nye fokusområder fra måned til måned.

Hver model kan noget forskelligt

Hvis vi skal sammenligne fordele og ulemper for de tre modeller for insourcing, kan det se ud som vist nedenfor. Det er vigtigt at pointere, at det er eksempler på eventuelle fordele og ulemper, der er vist.

Ved insourcing af blandt andet marketing er der også risiko for, at et fleksibelt in-house-team bliver involveret i andre in-house-opgaver, der ikke bidrager til det primære formål. Det kan være tekstforfatteren, der skal hjælpe med at udfærdige en brochure, læse korrektur på en intern manual eller noget tredje. Dermed går der tid fra marketingarbejdet.

Påvirker insourcing performance og konverteringer?

Det afhænger rigtig meget af overgangen og setuppet in-house. Typisk kan du forvente et lille dyk, da det kræver tid at oparbejde erfaring og viden. Insourcing kan være en konkurrencefordel, hvis det bliver gjort rigtigt, og virksomheden investerer i teamet.

Der er dog også en stor risiko forbundet med det, hvis marketingarbejdet ikke kan samles op af virksomheden.

Der kan være store risici forbundet med insourcing. Det kræver derfor seriøse overvejelser (og investeringer), hvis det skal lykkes.

Blæksprutter er ikke specialister

Det er ikke muligt at sætte lighedstegn mellem 40.000 kroner om måneden til et bureau og en arbejdsløn på samme beløb til en in-house-medarbejder. Det bliver aldrig en 1-til-1-erstatning.

Der er en grund til, at bureauer har flest specialister. Bureauerne har nemlig oparbejdet en stor ekspertise inden for deres respektive felt, og de kan derfor tiltrække de bedste specialister.

Vi ser ofte, at flere specialister erstattes af én person ved insourcing – en såkaldt blæksprutte. Det kan være en fordel for at være i stand til at tale med om forskellige tiltag i en hybridløsning.

Den manglende specialistviden og erfaring kan dog betyde, at virksomhedens marketing ikke performer optimalt. Udvikler blæksprutten sig til en specialist, er virksomheden særlig sårbar, hvis medarbejderen skifter arbejde.

Spildt potentiale

Manglende sparring og konkurrence kan også betyde, at nye produkter og features ikke bliver udnyttet. En risiko kan også være, at best practices ikke bliver opdateret med det resultat, at performance ikke forbedres – men tværtimod forværres. Det kan påvirke alt fra kundetrafik til direkte salg.

Derfor har vores kunder, som har valgt at in-house, også i de fleste tilfælde valgt at holde relationen, så vi som bureau står for den faglige sparring med specialisten eller marketingchefen.

Vi fungerer dermed som en ekstra ressource. Vi hjælper også med analyser og tracking, så virksomhederne kan se, om målsætningerne nås.

Få hjælp til at insource

Der er rigtig mange spørgsmål, virksomheder skal stille dig selv, inden de går i gang med at insource. Der er mange elementer, processer og viden, der skal overføres. Vi har forsøgt at lave en liste over nogle af de ting, du skal tage stilling til – der er dog ikke tale om en udtømmende liste.

Før, efter og under insourcing

Du kan groft sagt dele et insourcing-projekt op i tre dele: Før, under og efter.

Nedenfor kan du se, hvilke overvejelser, du, som minimum, bør gøre dig, hvis du gerne vil flytte din marketing in-house.

Tjekliste i forbindelse med potentiel insourcing:

 • Skal alt insources eller kun udvalgte dele?
 • Interne ressourcer
  • Hvor mange skal eventuelt ansættes?
  • Hvilken slags roller mangler vi?
  • Kan vi tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer?
  • Hvordan skal den nye struktur og organisation være?
  • Skal de udelukkende fokusere på marketing – eller skal de også stå til rådighed for andre teams og afdelinger?
 • Kan vi fortsætte med samme marketingstrategi og fokus?
 • Kommer det til at have en effekt på performance?
 • Skal vi udelukkende fokusere på Google, eller skal vi også arbejde med Bing?
 • Hvordan vil de nye budgetter se ud?
  • Marketing – tech, spend m.m.
  • Jura
  • HR
  • Løn
 • Skal vi have hjælp af vores nuværende bureau før, under og efter?
  • Bisidder og hjælp ved rekruttering af medarbejdere
  • Sparring og udvikling af medarbejdere
  • Hjælp til prioritering af opgaver
  • Tracking og data – konverteringsoptimering (CRO) og webanalytics (WA)
  • Strategisk rådgivning
  • Ekstra ressource ved sygdom og ferie
  • Forhandling af tech-aftaler
  • Ad hoc konsulenttimer
  • Analyser – konkurrentanalyse, søgeordsanalyse, teknisk analyse m.m.
  • Webudvikling og programmering – hjemmeside, app m.m.
  • Produkt- og ideudvkling
  • Produktion og optimering af video