Coverbillede til Google Tag Manager-blogindlæg

Gør dit Google Tag Manager-setup smartere med Lookup Tables

I dette blogindlæg kommer vi ind på, hvad en Google Tag Manager er, og hvordan den implementeres. Derudover sætter vi fokus på, om du skal have én Google Tag Manager til alle dine hjemmesider eller en for hver side. Til sidst kommer vi med et tip til, hvordan du kan strukturere en global Google Tag Manager selv.

Hvad er Google Tag Manager?

Google Tag Manager er et gratis værktøj, som hjælper marketing med at vedligeholde og implementere marketing-pixels og tags på hjemmesiden, uden at de skal ind og modificere kildekoden.

Her er et eksempel på, hvordan Google Tag Manager fungerer i praksis. Information fra én datakilde (f.eks. dit website) sendes til Google Analytics via Google Tag Manager. Det vil sige, at Google Tag Manager er med til at sikre, at du i marketing ikke behøver at vente på at udviklerne implementerer pixels.

Eksempel på, hvordan Google Tag Manager fungerer

Hvordan implementerer jeg Google Tag Manager?

Når du har oprettet en Google Tag Manager, vil du få dette under ”Install Google Tag Manager”;

Implemnentering af GTM - Install Google Tag Manager eksempel

Google Tag Manager indeholder to scripts. Det ene script skal i toppen af <head> i din kildekode, hvor det andet skal i toppen af <body> i kildekoden.

Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan du får oprettet en Tag Manager og kommer i gang, kan du læse Googles vejledning til implementering for mere information.

Head tag

Et website indeholder typisk en <head>  sektion og en <body>  sektion.  <head> sektionen inkluderer ofte styles, meta-informationer, scripts, title m.m. Det er her, vi indsætter vores eksterne scripts, såsom Google Tag Manager. Scriptet for Google Tag Manager ser således ud:

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','’Dit Google Tag Manager ID’');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Dette script er med til at aktivere Google Tag Manager på websitet. Vi anbefaler, at du placerer dette så højt i <head>  som muligt i kildekoden, da det sikrer, at Google Tag Manager loader hurtigst muligt. Se evt. Google Tag Managers Quick Start Guide.

NoScript tag

NoScript er et alternativ til de mennesker (eller robotter/crawlers), som har deaktiveret scripts i browseren eller har en browser, som ikke supporterer scripts. Google Tag Manager har også sådan et script, og det skal lægges i toppen af dit <body> tag. Scriptet kan se således ud:

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-'’Dit Google Tag Manager ID’"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Dette NoScript tag er i virkeligheden ligegyldigt, hvis du udelukkende bruger Google Tag Manager til at loade javascript tags, marketing pixels m.m.

Men hvis du bruger Google Tag Manager til at verificere Google Search Console eller Google Merchant Center til shopping-annoncer, er det nødvendigt, at du implementerer dette direkte efter <body> i din kildekode. Ellers vil Google ikke kunne give dig ejerskabet.

Templates i Google Tag Manager

I Google Tag Manager findes der et hav af forskellige templates, du kan gøre brug af.

Templates i Google Tag Manager

Men det eneste tag, som egentlig er supporteret, hvis brugerne vælger at blokere scripts, er Custom Image Tag. Tagget aktiverer en iFrame, som inkluderer trackingen.

Det vil sige, at hvis du har <noscript> tagget fra GTM installeret, og brugeren deaktiverer javascript i sin browser, vil dine eksisterende Google Analytics-templates stadig ikke virke.

Det er dog vigtigt at sige, at det er langt de færreste, som vælger at blokere scripts, da mange hjemmesider slet ikke virker uden disse.

Anbefalet struktur for Google Tag Manager

Der er flere måder at opsætte en Google Tag Manager på. Det er vigtigt at nævne, at der ikke er en én rigtig måde at gøre dette på. Vi oplever på tværs af kunder flere forskellige implementeringer. Det kan f.eks. være:

  • Én Google Tag Manager per website (f.eks. per land)
  • Adskillige Google Tag Managers på subdomæner
  • Globale setupper

Som udgangspunkt vil vi altid anbefale den sidste mulighed, altså et globalt setup, som du anvender på tværs af hjemmesiden.

Du kan også anvende en global Google Tag Manager på tværs af adskillige domæner, hvis du f.eks. har fire websites. Dette sætter dog nogle krav til din hjemmeside. F.eks. skal siderne være identisk opbygget, ellers vil du f.eks. ikke kunne anvende din adfærds-tracking i Google Analytics på tværs af hjemmesider, medmindre du definerer det ud fra serveren ved hjælp af f.eks. data layers.

Hvorfor anbefaler vi én Google Tag Manager kontra adskillige Google Tag Manager?

Det korte svar er tid. Jo flere Google Tag Managere, du har, jo sværere bliver det at holde styr på opsætningen på tværs af alle sider. Det bliver også sværere at sikre dit datagrundlag på tværs af websites.

Ydermere kommer det også til at tage længere tid ved hver implementering, hvis du f.eks. skal opsætte event tracking på et element på tværs af flere markeder.

Jo, der findes duplikationsværktøjer, hvor du kan kopiere tags på tværs af Tag Managere, men det giver sjældent mening ved enkelte implementeringer.

Det smarte, ved at have én Global Tag Manager, er, at du kan:

  • Sikre din data
  • Hurtigt og enkelt onboarde nye markeder og websites
  • Aligne din datastruktur på tværs af websites
  • Implementere én gang på tværs af websites

 

Hvordan gøres det i praksis?

Tilbage i 2017 lancerede Google Tag Manager variablen; ”Google Analytics Settings Variable”.

Den gjorde det nemmere at vedligeholde ens Google Analytics-setup, da du havde en form for ”master template”, som du brugte på alle dine tags. Det gjorde det nemt og enkelt at integrere nye custom dimensions og lignende på tværs af alle Google Analytics-implementeringer.

Dette satte scenen for, hvordan du kan tænke i et mere intelligent setup i Google Tag Manager.

I Google Tag Manager er der efterhånden uendelige muligheder. Nogle er integrerede og andre er custom. Derudover er der også en template-funktion, som agerer Open Source. Så det kan være svært at overskue, hvordan du helt konkret skal lave dit setup.

Lad os antage et scenarie, hvor vi har fem identiske websites, som vi gerne vil kunne tracke på tværs. Vi skal implementere et komplet tracking-system med Enhanced Ecommerce, Facebook etc. Selve datalagsstrukturen er sat op til formålet i scenariet (pba. Googles egen Enhanced Ecommerce Developer Guide).

Tidligere ville du sikkert overveje at lave fem individuelle tag-implementeringer for hvert eneste marked. Det kan du egentlig godt, men hvis du kører et større Google Tag Manager-setup, ender du med rigtig mange tags. Målet er at holde det simpelt og overskueligt.

I sådant et scenarie kan du anvende Lookup Tables. Det er en feature, det gør det muligt at identificere et specifikt input og returnere en værdi på baggrund af det.

Værdien kan vi således bruge til at sende data videre til unikke Analytics-tracking-koder på baggrund af, hvilket website kunden er på. Her kan du vælge mellem Lookup Tables eller Regex Tables.

Hvis vi tager udgangspunkt i iProspect, vil det kunne se således ud:

Eksempel på iProspect site lookup table 

iProspect anvender subfolders i vores URL (det vil sige, at vi differentierer vores forskellige markeder via ”/da/dk”, ”/sv/se” osv. - ikke selve domænet.

Her skal vi bruge en Regex Table til at styre, hvor vi sender data hen, og hvilken data, vi sender. Forskellen på de to er, at LookUp Table kræver en eksakt værdi i pattern-feltet, mens Regex skal ses som en regular expression, hvor URL’en f.eks. skal indeholde ”/da/dk/”.

Dette kan vi bruge til at returnere en værdi baseret på domænet. Det vil sige, at vi nu kan bruge ét tag til at styre vores Google Analytics, Facebook pixel m.fl. på tværs af alle markeder.

Det fantastiske, ved dette værktøj, er, at du nu nemt kan onboarde et nyt site ved tilføje den nye tracking-kode til rækken (som vist på billedet ovenfor), hvorefter et duplikeret setup af de andre markeder kører videre i den nye konto.

Skal vi hjælpe dig med din Google Tag Manager?

Dette var en af måderne hvorpå, du kan strukturere et Google Tag Manager-setup mere intelligent, så du hurtigt og nemt kan få et nyt website i et nyt marked op at køre.

Vil du gerne høre mere om, hvordan vi tilgår en sådan opgave? Kontakt os her