Google udfaser broad match modifier

Google udfaser broad match modifier til fordel for phrase match

Google udfaser nu anvendelsen af broad match modifier keywords, som bliver erstattet af phrase match. Ifølge Google sker ændringen for at gøre det nemmere for virksomheder at nå ud til sine kunder, uagtet hvordan brugernes søgeadfærd ser ud.

Ved udfasningen af broad match modifier bliver egenskaberne ved phrase match nu opdateret. Opdateringen betyder, at egenskaberne ved phrase match udvides, så match type nu både dækker over trafikken, som tidligere blev skabt gennem broad match modifier, og samtidig har fokus på rækkefølgen af ord, såfremt det har betydning for søgningen.

Nedenfor ses et eksempel på, hvad ændringen har af konkret betydning, og hvad den opdaterede version af phrase match bygger på og erstatter.

Google udfaser broad match modifier

Eksemplet tager udgangspunkt i et flyttefirma, som ønsker at nå ud til folk, der er interesseret i at flytte fra New York. Den opdaterede version af phrase match tillader nu ændringer ift. ordrækkefølgen, men tager dog højde for, at selve betydningen af sætningen ikke ændres. Derved vil en situation, som vist nederst i eksemplet, ikke kunne finde sted i den nye version, da betydningen er en anden. 

Hvad har det af betydning for mig som annoncør?

Ændringen kan få stor betydning for mange annoncører, da broad match modifier er en hyppigt anvendt match type. Ændringen kommer derfor til at påvirke alle de annoncører, som hidtil har gjort brug af broad match modifier type i sit search setup.

Det nye ændring betyder samtidig, at BMM-søgeord bør konverteres til de nye phrase match types. I den forbindelse er det vigtigt, at du har fokus på eventuelle misforståelser i sætningsopbygningen. I de fleste tilfælde vil ændringen ikke kræve andet end et par hurtige genvejstaster, men det er vigtigt, at du sikrer søgeordenes rækkefølge og betydning, så Googles machine learning kan skelne og fastlægge den konkrete betydning.

Vil opdateringen få betydning for

Keyword Quality Score

Ændringen vil ikke have betydning for Quality Score

Negative keywords

Ændringen gælder ikke for negative keywords. Funktionen med phrase match negativer, som vi kender dem, bibeholdes.

Nuværende BMM-keywords

De nuværende BMM-keywords vil stadig fungere uden nogen form for performance-fordelingen mellem BMM og nye phrase match.

Vælger du at konvertere søgeord til phrase match, skal du være opmærksom på, at den historiske data ikke overføres. Vores anbefaling er, at du laver en duplicant, som du konverterer.

Den direkte effekt er endnu ikke til at fastlægge, men ændringen får umiddelbar stor betydning for den trafik, som hidtil er blevet skabt på baggrund af BMM-keywords. Fra Googles side sker ændringen, så de i højere grad kan tilpasse søgeannoncerne til brugernes forventning. Samtidig giver Google udtryk for, at den nye version vil betyde mindre irrelavant trafik til dine keywords.

Nedenfor vises yderligere eksempler på, hvad ændringerne betyder:

Broad match modifier keyword

Queries that will no longer match after the update

+resume +services

what are some customer service skills to put on a resume

+best +sneakers

best prices on sneakers for toddler

+used +printers

companies that used daisy wheel printers

Phrase match keyword

Queries that will match after the update

“holidays in zambia”

holiday spots in zambia

“long sleeve dress”

long sleeve lace dress

“womens boots”

new womens size 37 boot


Hvornår træder ændringen i kraft?

 Den nye version af phrase match træder allerede i kraft fra medio februar for sprogene engelsk, tysk, spansk, fransk, italiansk, hollandsk, portugisisk og russisk.

For de resterende sprog vil ændringerne først træde i kraft fra juli 2021. Indtil da vil match typesene fungere, som de har gjort hidtil.

Hvorfor laver Google denne ændring?

Google ligger stor vægt på, at ændringerne sker for at gøre det nemmere for annoncørere at administrere og generelt varetage forskellige konti. Derudover sker det ifølge Google for at gøre det nemmere at nå ud til sin målgruppe - blandt andet ved at have større fokus på betydningen af søgningerne.

Google pointerer også, at phrase match og BMM ofte sevicerer samme formål, hvorfor en opdatering af phrase match med intergrede funktioner fra BMM derfor vil nå mere effektivt ud til kunden.

iProspect’s point of view

Generelt er vi i iProspect meget åbne for nye tiltag og forbedringer ift. Google Ads, og ændringerne er selvfølgelig noget, vi forholder os proaktive på, så vi fremtidssikrer kunderne ift. eventuelle faldgrupper.

Selvom vi har i sinde at konvertere og optimere vores keywords setup ift. ændringerne, stiller vi os dog en smule kritiske overfor det nye tiltag. Denne stillingtagen tager afsæt i annoncørnes kontrol, da omstillingen, efter vores vurdering, i højere grad tvinger annoncører til at bruge bredere matchtypes, som indirekte giver større kontrol til Google.

Takeaways

Omstillingen betyder, at dele af broad match modifer type intergeres i en opdateret version af phrase match. Det har til formål at skabe en match type, som i højere grad stemmer overens med brugernes forventninger i en søgesituation.

Hvis du som annoncør i dag benytter BMM-keywords, bør du som minimum tage stilling til, hvorvidt du ønsker at integrere de nye phrase match, da det på sigt kan give en fordel ift. administrering af kontoen. Derudover bør du overveje med hvilket formål, du anvender de forskellige match types, og hvordan du konverterer dem.