Er du klar til GA4-rejsen?

Er du klar til GA4-rejsen?

Få styr på GA4

Google Analytics 4 (GA4) er den nyeste generation af Google Analytics og tilmed den nye standard på property niveau. Den nye platform skal sikre endnu bedre trackingmuligheder, så du bedre kan forstå dine kunders præferencer og brugerrejse.

Dentsus Analytics Specialist, Malene Kragelund Jensen, tager dig gennem de største nyheder og forklarer, hvorfor din virksomhed skal optimere jeres analytics-setup til GA4.

Spot tendenser i dine data

En af de helt store forskelle i GA4 er, at platformen har en AI-kerne, der gennem machine learning kan spotte tendenser i den indsamlede data. Det bliver således muligt at forudsige sandsynligheden for, om en gruppe af brugere bliver til kunder – altså om de kommer til at foretage en konvertering, forklarer Malene.

Hun fortsætter: ”Machine learning bidrager også til problematikken i forhold til Cookie Consent, som er et vilkår for alle websites – vi får ikke data på de brugere, der siger nej til cookies, hvilket skaber et gap i dataene. Her kan de automatiske indsigter, der genereres af systemet, hjælpe med at dække det gap, da systemet gennem machine learning ”lærer brugerne at kende”.

 

Se flere nyheder fra iProspect

 

Tre store forskelle i GA4

Sammenlignet med den forrige version, Universal Analytics, som formentlig er den, du bruger i dag, fremhæver Malene særligt tre store forskelle:

 • Opsætningen
 • Brugere
 • Rapportering

#1 Opsætningen i GA4 minimerer risikoen for, at dataen bliver biased

Universal analytics vs GA4 opsætning

I Universal Analytics har du højst sandsynligt været vant til at have flere custom views, såsom:

 • Raw view (Modtager ufiltreret rå data)
 • Test view (Bruges til at teste filtre, goals, etc,. inden det kobles på Main view)
 • Main view (Filtreret view for fx intern traffik eller subdomæner)

 

På nuværende tidspunkt er views ikke en mulighed i GA4, forklarer Malene. I stedet kan du tilføje filtre på property niveau, så filtrene bliver ”datafiltre” og ikke ”view-filtre”, da de kobles på selve kilden for, hvor dataene modtages fra.

#2 Brugere: GA4 er meget mere brugertæt

Sessions er taget ud af ligningen, hvilket betyder, at vi kan følge brugernes handlinger meget mere granulært.

Universel Analytics vs GA4 brugere

En session i Universal Analytics udløber efter 30 minutters inaktivitet eller ved midnat. Det betyder, at en bruger eksempelvis kan indgå i tre forskellige sessioner, hvis vedkommende i løbet af et besøg på en hjemmeside er inaktiv i 30 eller flere minutter. Genoptager personen efterfølgende aktviteten, starter en ny session

Disse sessioner kommer til at ligge hver for sig, så det ikke er til at vide, hvor mange sessioner den enkelte bruger har.

”I GA4 får vi et bedre indtryk af brugerens faktiske handlinger, fordi dataen er eventbaseret, hvor et event svarer til en handling som et klik, køb eller læg i kurv. Derved bliver dataene i GA4 mere retvisende, da de repræsenterer faktiske handlinger foretaget af brugeren”, fortæller Malene.

#3 Rapportering: Rapporteringsmulighederne er mere brugervenlige

Du kan vælge mellem to typer af ”rapporter”, der i interfacet er grupperet i sektionerne:

 • Reports: Indeholder prædefinerede rapporter.
 • Explore: Mulighed for selv at udforme analyser og rapporter.

Reports - Prædifinerede rapporter:

De prædefinerede rapporter har fokus på brugerrejsen og er en samlet sektion for rapporter, der typisk anvendes i marketingperspektiv. Du kan få data på:

Life Cycle
 • Acquisition: Hvordan kommer brugerne til siden (Source/medium, Campaign)?
 • Engagement: Hvordan engagerer brugerne sig (events, page views, etc.)?
 • Monetization: Hvad er købsvolumen og revenue ift. produkter?
 • Retention: Vender brugerne tilbage? Kommer der nye brugere til siden?
User
 • Demographics: Brugernes demografiske data.
 • Tech: Hvilken teknologi anvender brugerne?

Explore - Skræddersyede rapporter: 

En anden mulighed i GA4 er at lave sine egne analyser og rapporter i explore sektionen, der matcher forretningens KPI’er og mål. Du kan gemme de skræddersyede rapporter, så du blot skal ændre på datointervallet for at få friske tal. Det er en mere avanceret måde at udforme sine rapporter på, men det skaber grundlaget for dybere indsigter omkring dine brugers adfærd.

 

GA4 er fremtiden

Malene Kragelund Jensen anbefaler, at du allerede nu kommer i gang med GA4, så du kan begynde at samle data og skabe en historik. Med tiden vil Google nemlig stoppe helt med at lave opdateringer til GA Universal, og platformen vil blive udfaset af GA4.

Hvis du desuden er interesseret i at koble din GA4 til BigQuery, skal det gøres så tidligt som muligt, da BigQuery ikke henter historisk data.

 

Kom godt i gang med GA4

Google Analytics 4 er fyldt med nye features, ændringer i interfacet og ikke mindst en helt ny måde at se og analysere data på.

Få hjælp til at starte din rejse med Google Analytics 4 af vores specialister. Hvis du har spørgsmål relateret til dit nuværende tracking-setup i Google Tag Manager, Universal Analytics eller GA4, eller opsætning af Serverside Tracking, sidder vi klar til at svare på alle dine spørgsmål og hjælpe dig videre på rejsen.