content

CRO set fra et SEO-perspektiv

CRO er det nye SEO. Så kort og kontant har udmeldingen været fra flere online marketers de senere år. Heldigvis er rygterne om SEO’s død dog stærkt overdrevne. Omskrivningen af Mark Twains berømte citat, da han læste sin egen nekrolog, er nemlig helt på sin plads i det her tilfælde, da CRO på ingen måde er ved at sende SEO på vej i graven. Men der går som bekendt sjældent røg af en brand, uden der er ild i den - så er der måske alligevel noget om snakken?

SEO har i årevis været kilden til gode placeringer på søgemaskinerne og store mængder trafik, og mange virksomheder har haft netop disse to kriterier som de altoverskyggende mål. Hvilket til en vis grad naturligvis også giver god mening, da det jo ligger i selve SEO-begrebet, at vi som udgangspunkt optimerer, så søgemaskinerne nemt kan finde indholdet og derved belønner med en god placering.

Lad os så antage, at vi har gjort et godt stykke arbejde, siderne ranker godt og trafikken er forøget. Er der så blot at læne sig tilbage i stolen og hvile på laurbærbladene?

Svaret er selvfølgelig et klart og rungende NEJ! Det er jo nu, at frugterne skal høstes. Det er i denne fase, at vi for alvor skal drage fordel af det store og effektive SEO-arbejde, som skal forvandles til mere end blot flotte placeringer og besøgstal. Trafikken alene sikrer nemlig ikke, at vi rent faktisk får brugerne til at købe produktet. Og det er her, at SEO’s gode ven - og ikke bøddel - CRO kommer på banen.

Skal sandsynligheden for, at SEO-indsatsen giver maksimalt afkast, øges - altså skal kunden gå fra at være potentiel til reel - skal de to discipliner supplere hinanden og arbejde tæt sammen, så CRO kommer som en naturlig forlængelse af SEO-indsatsen. En effektiv konverteringsoptimering skal være med til at sikre, at de mange kræfter, vi har brugt på at sikre besøgende også bliver omsat til omsætning.

Hvad kan SEO gøre for CRO?

Det korte svar er: en hel masse. SEO sørger jo først og fremmest for, at der kommer kunder i butikken, så der er et grundlag for konvertering. SEO kan dog også være med til at afgøre, hvilke type kunder og hvor i købsprocessen, de er.

Derfor skal SEO være med til at sikre, at det brugeren oplever på din hjemmeside, svarer perfekt til den intention, brugeren havde med besøget. Ellers risikerer vi, at brugeren vælger at prøve lykken et andet sted, hvorfor vigtigheden af at formulere sig rigtigt til den rigtige målgruppe, og at kalde sine produkter det, som målgruppen kalder dem, ikke må undervurderes.

Vi kan se SEO som maddingen og krogen, der bliver kastet for at tiltrække kunderne og få dem til at bide på, mens CRO i denne analogi er selve linen og stangen, der skal hale dem i land. Sagt med andre ord: SEO skal levere det indhold til dine landing pages, som skal vække kundens opmærksomhed, interesse og ønske/begær, mens CRO skal få dem til at  handle.